บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2016

ภูต ผี ปีศาจ มีจริงไหม?

รูปภาพ
ตั้งแต่โบราณมา เรามักจะได้ยิน คำว่า “ภูตผีปีศาจ” กระทั่งทำให้เข้าใจว่าเป็นคำ ๆ เดียว แต่จริง ๆ แล้วคนละอย่างกัน คือต้นเดียวกัน แต่ว่าคนละกิ่ง คนละแขนง ภูตอย่างหนึ่ง  ผีอย่างหนึ่ง  ปีศาจอีกอย่างหนึ่ง มีหน้าตา พฤติกรรม และความสามารถแตกต่างกัน นี่แสดงว่า บรรพบุรุษของเราท่านไม่ใช่งมงาย  แต่ท่านมีดวงปัญญาที่สว่างไสวมาก แต่คนในยุคนี้ไม่ทราบความหมายของคำที่ท่านพูดทิ้งเอาไว้  บางคนไปเหมาเข้าใจเองว่า ภูต ผี ปีศาจ นาค ยักษ์ คนธรรพ์ ครุฑ ไม่มีจริง เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นบ้าง หรือปลอมปนกันขึ้นมาบ้าง ความจริง ภูต ผี ปีศาจ มีจริง ซึ่งมีกล่าวไว้มากมายในพระไตรปิฎก  เมื่อเรายังไม่ได้พิสูจน์  หรือ พิสูจน์ไม่ได้เพราะทำไม่จริงจังหรือไม่ถูกหลักวิชชา ไม่ควรไปสรุปอย่างนั้น เพราะเรื่องเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้  แต่ต้องพิสูจน์แบบพุทธวิธี  และทุกคนในโลกสามารถพิสูจน์ได้ ยกเว้นบุคคล ๒ ประเภท คือ คนตายและคนบ้า ปัญญาอ่อน  เพราะเขาสูญเสียระบบประสาทการเรียนรู้  แต่ถ้าคนดี ๆ สามารถพิสูจน์ได้ทุกคน ไม่จำกัดกาลเวลา แค่ทำให้ถูกหลักวิชชาอย่างจริงจังก็ทำได้ทั้งนั้น ·ผี ผีก็คืออดีตมนุษย์ มีภพภูมิอยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์มาก  แต่…

เบื้องหลังความสำเร็จของวัดพระธรรมกาย

รูปภาพ
วัฒนธรรมองค์กร            วัฒนธรรมขององค์กรเรา ต้องเริ่มต้นที่การรักการปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรม เมื่อนั่งจนใจละเอียดแล้ว คุณยายก็จะบอกเรื่องเป้าหมายของชีวิต เมื่อรู้เป้าหมายชีวิตก็จะรักการฝึกตัว เรื่องความเคารพ เรื่องการทำงานเป็นทีม คุณธรรมอื่นๆ ก็จะตามมาเอง             สมัยนั้นหลวงพ่อรักการปฏิบัติธรรม จึงแสวงหาครูบาอาจารย์ ต้องนั่งรถเมล์ ๓ ต่อกว่าจะถึงวัดปากน้ำ ไปวัดบ่อย จนคนนึกว่าหลวงพ่อเป็นเด็กวัด เจอคุณยายก็จะปฏิบัติธรรมตลอด แล้วคุณยายก็จะสอนและบอกเป้าหมายของชีวิต ตลอด ๔ ปีที่มหาวิทยาลัย หลวงพ่อไม่ค่อยได้เรียน แต่เพื่อนเขาชวนทำอะไรก็ทำกับเขา เพราะเราต้องมีสังคม บางทีเพื่อนก็แนะนำผู้หญิงให้ เราก็คุยกับเขา แต่แค่หันหลังก็ลืมแล้ว มันไม่ติดอยู่ในใจ คุณยายก็คอยสอนเรื่องของเป้าหมายชีวิต แล้วท่านก็บอกว่า ผู้หญิงไม่มีอะไร เดี๋ยวก็แก่ ลองคิดดูว่าตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังหนุ่มอยู่ ทำไมไม่สนใจเรื่องผู้หญิง ก็เพราะปฏิบัติธรรมมีความสุขในสมาธิ และรู้เป้าหมายของชีวิต             ตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย  เพื่อนเคยถามหลวงพ่อว่า  เคยโกรธบ้างไหม  เพราะเขาไม่เคยเห็นหลวงพ่อโกรธ  เขาทดสอบโดย…

คำภาวนา สัมมาอะระหัง

รูปภาพ
สัมมา  ก็มาจาก มรรค มีองค์ ๘ ตั้งแต่ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกับปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ คือ มีความเห็นถูกต้อง คิดถูก พูดถูก ทำถูก เป็นต้น เรียกว่า สัมมา คือย่อมาจากอริยมรรคมีองค์ ๘ อะระหัง แปลว่า ห่างไกลจากกิเลส หมายถึงว่า เมื่อเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า มีข้อวัตรปฏิบัติเรียงไปตามลำดับ ๘ ข้อ ตั้งแต่ เห็นถูก คิดถูก พูดถูก ทำถูก ประกอบสัมมาอาชีวะถูก ทำความเพียรถูก ตั้งสติถูก คือเอาใจเชื่อมโยงกับกระแสแห่งความบริสุทธิ์ภายในถูก กระทั่งเกิดสัมมาสมาธิ เพราะฉะนั้น สัมมาอะระหัง คือ คิดพูดทำทุกสิ่งให้ถูกต้อง แล้วเราจะห่างไกลจากความทุกข์ทรมานของชีวิต จากความไม่บริสุทธิ์ ไปสู่ความบริสุทธิ์ หลุดพ้น คือหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เหมือนปลาหลุดจากข้องที่ขังอย่างนั้น หลุดพ้นออกไปเลย ไม่ต้องกลับมาสู่ข้องนั้นอีก  เหมือนลูกไก่หลุดพ้นจากกระเปาะไข่ออกมาเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์  เราก็จะหลุดพ้นจากภพ ๓ ไปสู่ความอิสระ เป็นตัวของตัวเอง  เป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเอง  ไม่ต้องพึ่งพิงพึ่งพาสิ่งใดเลย บริบูรณ์ มีสุขตลอดเวลา เป็นบรมสุข สุขอย่าง…

ทานบารมี

รูปภาพ
เกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องสร้างบารมี ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ทัศ  ข้อที่ ๑ คือ ทานบารมี เป็นเรื่องที่สำคัญ ทำไว้เถิดประเสริฐนัก เราก็จะได้มีโภคทรัพย์สมบัติด้วยอานุภาพแห่งมหาทานบารมีของเรา ซึ่งจะทำให้การสร้างบารมีของเราที่มีอยู่อีกหลายข้อนั้นสะดวกสบาย ง่ายดาย เพราะเรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมี เมื่อเรามีทรัพย์ก็จะทำให้ลดปัญหาและแรงกดดันในชีวิตที่จะต้องทำมาหากิน ต้องทำมาค้าขาย เราแค่ทำมาสร้างบารมีอย่างเดียวเท่านั้น นี่เป็นเรื่องที่สำคัญ มีทรัพย์แล้ว เราจะได้ใช้ทรัพย์นั้นสร้างทานบารมีต่อ จะสร้างบารมีอื่นก็สะดวกสบาย จะรักษาศีลก็สะดวก จะเจริญภาวนาก็ง่าย
คุณครูไม่ใหญ่
๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

บุญอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิต

รูปภาพ
บุญเป็นเรื่องของความสุขและความสำเร็จในชีวิต เป็นทุกสิ่งของชีวิตเรา...ในด้านที่ดี
ตั้งแต่มีรูปร่างครบอาการ ๓๒  แข็งแรง อายุยืน เกิดมาในตระกูลที่ดี  ครอบครัวเป็นสัมมาทิฏฐิ  มีศรัทธา ศีล ทิฏฐิเสมอกัน  มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย  มีอาหารอย่างดีให้เรารับประทาน  มีน้ำให้ดื่ม  ให้อาบ  ให้ล้างหน้า แปรงฟัน มีเสื้อผ้าให้นุ่งห่ม ไม่ต้องไปนุ่งใบไม้  ได้เรียนหนังสือ เจริญเติบโตเรื่อยมา กระทั่งจบการศึกษา ได้ทำงานที่ดี มียศ มีตำแหน่ง มีฐานะที่ดี มีคนนับหน้าถือตา มีพวกพ้องบริวาร  ญาติสนิทมิตรสหายที่ดีคอยเป็นกำลังสนับสนุนเรา คอยปกป้องผองภัย  บริวารก็เป็นมือเป็นเท้า  ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรือง  ทุกอย่างเหล่านี้เป็นเพราะบุญทั้งนั้น  บางทีเราไม่รู้ที่มา  เพราะเราคุ้นเคย ตลอดในสังสารวัฏ เราหนีเรื่องเหล่านี้ไม่พ้น เวลาที่จะแข่งขันกัน หรือชิงตำแหน่งสักตำแหน่งหนึ่ง หรือเก้าอี้สักเก้าอี้ ซึ่งมันมีจำกัด ต้องใช้บุญนะ บางคนมีเงิน มีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ถ้าไม่มีบุญก็ไม่สำเร็จ บุญอยู่เบื้องหลัง นักมวยขึ้นไปต่อย ก็ยังต้องใช้บุญ เราอาจเห็นว่าเป็นฝีมือ นั่นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น มีฝีมือดี มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพ…

ติดป้าย...วันนี้วันพระ

รูปภาพ
มีเรื่องหนึ่งน่าชื่นชนอนุโมทนา  กัลยาณมิตรพรเลิศ  ตันมานะธรรม ท่านได้ไปทำวันพระให้มีความหมายขึ้น  ซึ่งหลวงพ่อนึกไม่ถึง  แล้วก็ดีมาก ๆ คือ วันโกน (ก่อนวันพระหนึ่งวัน) ท่านทำป้ายตัวใหญ่ ๆ เขียนไว้ว่า “พรุ่งนี้วันพระ” ติดเอาไว้ที่หน้าบ้าน พอรุ่งขึ้นเป็นวันพระ ท่านก็เอาป้าย “วันนี้วันพระ” มาติดไว้ พร้อมกันนั้นก็ตั้งโต๊ะเล็ก ๆ แล้วนำพระพุทธรูป ดอกไม้ธูปเทียนมาตั้งไว้บนเสื่อ  เผื่อใครมีกุศลศรัทธาก็จะไปกราบไหว้พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่นั้น  ปรากฎว่ามีจริง ๆ ด้วย สาธุชนผู้มีบุญเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเข้า สะดุดตาสะดุดใจ เกิดกุศลจิตขึ้นมาไปคุกเข่าก้มลงกราบ  รู้สึกดีมากเลย  ท่านก็เลยส่งภาพนี้มาให้ดู  เห็นแล้วชื่นอกชื่นใจ แม้ว่าร้านของท่านติดอยู่กับร้านคาราโอเกะ  แต่ท่านไม่ได้กังวลเลย  เพราฉะนั้นกัลยาณมิตรพรเลิศ  ตันมานะธรรม ทำสิ่งนี้แล้ว ดีมาก  หลวงพ่ออนุโมทนาด้วย  เทวดาที่เขาดูแลเขตนี้ก็คุยต่อ ๆ กันไป ชื่อเสียงโด่งดังไปในหมู่ของเทวดาชาวสวรรค์แล้ว  ที่วันนี้วันพระ กระตุ้นเตือนจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายให้ตื่นตัว เห็นความสำคัญ ได้ยินว่าที่ต่างจังหวัด มีหลายจังหวัดเริ่มมีการจุดประทีปในวันพระกันแล้ว ในกร…

เขาว่า...วัดพระธรรมกายจัดหาเงินเข้าวัดแบบแชร์ลูกโซ่? (ตอน 3)

รูปภาพ
๓. วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่จัดหาเงินเข้าวัดแบบแชร์ลูกโซ่ คนไปหาเดินสายจะได้ค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์  ให้หัวหน้าสายแต่ละคนที่มีเงินเข้าวัดเยอะ
คุณครูไม่ใหญ่: ขอกราบเรียนพระเดชพระคุณให้ทราบเลยว่า อย่าว่าแต่วัดไม่ให้เงินสักสลึงเลย เขายังต้องเสียเงินมหาศาลเสียอีก  บางคนเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปทำงานสร้างบารมี  บางคนถึงกับเสียชีวิต บางคนบาดเจ็บ  แต่ส่วนใหญ่จะเสียทรัพย์  ถ้าได้เห็นวิธีการทำงานของทีมงานแต่ละคนที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ มีแต่จะชื่นชมอนุโมทนา ผู้เฒ่าผู้แก่นั่งรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนไปบนถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  ทั้งฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว หัวแดงทีเดียว บางทีหล่นลงมาจากรถก็มี  บางคนไม่สบาย เป็นมะเร็งให้คีโม ผมร่วง ยังออกไปทำหน้าที่ ไปชวนเขาทำบุญ เดินฝ่าเปลวแดดเหงื่อโทรมกายทีเดียว หน้าไม่ได้สวยเลยสักคน  แต่ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ดวงใจใสตลอด  บางคนข้ามน้ำข้ามทะเลไปเกาะกลางทะเลก็มี ห้วย หนอง คลอง บึง ขึ้นเขา ลำบากทั้งลูกพระ ลูกเณร ลูกอุบาสก ลูกอุบาสิกา แล้วก็ลูกทุก ๆ คนนั่นแหละ ที่ออกไปทำหน้าที่  มีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว เพื่อจะไปบอกให้ผู้มีบุญที่กระจัดกระจายกันว่า  มาสร้างบุญกันเถอะ  เร…

เขาว่า...วัดพระธรรมกายไม่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นพุทธ สร้างโบสถ์ไม่เหมือนวัดทั่วไป? (ตอน 2)

รูปภาพ
2. วัดพระธรรมกาย เป็นวัดไม่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นพุทธ เช่น สร้างโบสถ์ไม่เหมือนวัดทั่ว ๆ ไป  ผมคิดว่า เมื่อรวมคนได้มาก ๆ ก็กลายเป็นถือคริสต์  เอาไม้กางเขนไปปักกลางช่อฟ้า


คุณครูไม่ใหญ่: ตอนที่ให้สถาปนิกออกแบบ  ได้บอกกับสถาปนิกว่า อยากได้โบสถ์ที่สร้างแล้วแข็งแรง  ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เสร็จเร็ว ประหยัดไม่ต้องใช้เงินเยอะ  เพราะไม่ค่อยมีเงิน ถ้าพังก็ซ่อมง่าย ถ้าสร้างโบสถ์ที่วิจิตรงดงาม มันก็ดีนะ ใจก็ประณีต แต่จะเสียเวลานาน ใช้เงินเยอะ ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เวลาพังก็ซ่อมยาก  เพราะช่างที่เกิดมาสร้าง  ไม่เกิดมาซ่อมอีก  ทีนี้ถ้าเอาคนรุ่นหลังมาซ่อม  มันก็หัวมงกุฎท้ายมังกร  เดี๋ยวจะต่อกันไม่ติด  ก็บอกเขาไปอย่างนี้ เขาก็เลยออกแบบมาให้ดูหลายแบบ  ก็เลือกเอาแบบที่พอใครเห็น  พอจะทนได้บ้างนะ  บางแบบเหมือนจรวดขึ้นไปเลย  ถ้าขืนสร้างตอนนั้น  ป่านนี้ครูไม่ใหญ่ก็แบนแล้ว  แค่นี้เขาก็เอาเสียแบนแล้ว แบบนี้ตรงสเป็ก เร็ว เรียบง่าย ทำความสะอาดง่าย พังซ่อมง่าย ใช้เงินไม่เยอะ ใช้ประโยชน์ได้เยอะ  จึงได้โบสถ์แบบนี้มา และจริง ๆ เป็นพุทธ มหานิกาย ไม่ใช่นิกายใหม่  แล้วก็ไม่แยกนิกายด้วย  กำลังให้ไปกราบเรียนทุก ๆ รูปว่า “พุท…

เขาว่า...วัดพระธรรมกายเป็นวัดทุนนิยมจริงหรือ? (ตอน1)

รูปภาพ
มีพระกัลยาณมิตรรูปหนึ่ง เขียนจดหมายมา ท่านใช้คำว่า  “ขอแสดงอาบัติ” กับคุณครูไม่ใหญ่  ที่จริงอยากอ่านตามลำพัง แต่มีหลายข้อที่ท่านเขียนมา  อาจจะไปตรงกับใจใครบางคน  จะได้ถือโอกาสตรงนี้ชี้แจง ทำความเข้าใจกันสักนิด ที่จริงถึงไม่ได้แสดงอาบัติ หรือมาขอขมาอะไร ก็ให้ไปหมดแล้ว  เพราะครูไม่ใหญ่อยากจะจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีเวร  ไม่มีภัยกับใคร  อยากจะไปอย่างสบาย ๆ ใจใส ๆ แต่นี่ก็เป็นความงามของพุทธบุตรที่ท่านเมื่อมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นแล้ว ท่านจะแสดง ไม่ปกปิด จะเปิดเผย เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์  เพราะท่านมีพระนิพพานเป็นเป้าหมาย นี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านเขียนมาก็จะอ่านย่อ ๆ ท่านบอกว่า ท่านเคยมีอคติในใจ  ที่ยังไม่กล้าบอกกับใครในส่วนลึกก้นบึ้งหัวใจ  ซึ่งอาจจะไปตรงกับความคิดของคนอื่น ๆ ที่มีต่อวัดพระธรรมกาย ก็พูดง่าย ๆ กับครูไม่ใหญ่นั่นแหละ  แต่เขามักจะเหมารวม ๆ เป็นวัดพระธรรมกาย ไม่รู้เป็นยังไง ที่จริงว่าครูไม่ใหญ่โดยตรงจะดีกว่า เพราะว่าพระธรรมกาย บาปนะ  ว่าครูไม่ใหญ่ไม่เป็นไร เพราะไม่ถืออยู่แล้ว  ไม่เอาเรื่องเอาราวกับใคร มันไม่มีเวลาจะไปคิดเรื่องเหล่านี้  นี่ก็ใกล้จะตายแล้ว อยากได้บุญ อยากจะทำงานพระศาสนา …

นรกสวรรค์...มีจริง

รูปภาพ
เรื่องบุญต้องทำไว้ ถ้าตายแล้วสูญก็เจ๊ากันไป แต่ถ้าเกิดตายแล้วไม่สูญ เราจะมีความสุขในสุคติโลกสวรรค์ Law of karma หรือ กฎแห่งการกระทำ ทั้งทางกาย วาจา ใจ เป็นเรื่องที่เราควรศึกษาอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว เราคิด เราพูด เราทำ ล้วนมีผลทั้งสิ้น ศึกษาเอาไว้เราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ปิดอบาย ไปสวรรค์ มีสุขในปัจจุบัน อย่าเพิ่งไปสรุปว่า นรกสวรรค์เป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีจริง มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลย เพราะทุกการกระทำนั้นจะมีผลโยงไปถึงภพภูมิหลังความตายทั้งสิ้น
กฎหมายเรายังหลีกเลี่ยงได้บางครั้ง แต่กฎแห่งกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในน้ำ บนบก ยอดเขา ในอวกาศ ดวงดาวต่าง ๆ ตราบใดที่เรายังมีกายและใจ มันก็ติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัว ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ อย่าไปสรุปว่า นรกสวรรค์ไม่มี  เพราะเราไม่เคยเห็น แล้วก็ไม่เคยเห็นใครเห็น แล้วสรุปว่า ไม่มี ไม่ได้ เพราะบางอย่างที่เราไม่เห็นไม่ได้แปลว่า ไม่มี เพราะคนที่เขาเห็นมีอยู่ เหมือนคนตาบอดกับคนตาดีไปยืนกลางแจ้ง คนตาดีบอก “ดูนั่นสิดวงตะวัน” คนตาบอดบอก “ไม่มี” เพราะว่าตัวเองไม่เห็น อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้อง และ…