ภูต ผี ปีศาจ มีจริงไหม?

            ตั้งแต่โบราณมา เรามักจะได้ยิน คำว่า “ ภูตผีปีศาจ ” กระทั่งทำให้เข้าใจว่าเป็นคำ ๆ เดียว แต่จริง ๆ แล้วคนละอย่างกัน คือต...
อ่านต่อ

เบื้องหลังความสำเร็จของวัดพระธรรมกาย

  วัฒนธรรมองค์กร             วัฒนธรรมขององค์กรเรา ต้องเริ่มต้นที่การรักการปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรม เมื่อนั่งจนใจ...
อ่านต่อ

คำภาวนา สัมมาอะระหัง

สัมมา  ก็มาจาก มรรค มีองค์ ๘ ตั้งแต่ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกับปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ คือ มี...
อ่านต่อ

ทานบารมี

เกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องสร้างบารมี ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ทัศ   ข้อที่ ๑ คือ ทานบารมี เป็นเรื่องที่สำคัญ ทำไว้เถิดประเสริฐนัก เราก็จะได้ม...
อ่านต่อ

ติดป้าย...วันนี้วันพระ

มีเรื่องหนึ่งน่าชื่นชนอนุโมทนา  กัลยาณมิตรพรเลิศ  ตันมานะธรรม ท่านได้ไปทำวันพระให้มีความหมายขึ้น  ซึ่งหลวงพ่อนึกไม่ถึง  แล้วก็ดีมาก...
อ่านต่อ

เขาว่า...วัดพระธรรมกายจัดหาเงินเข้าวัดแบบแชร์ลูกโซ่? (ตอน 3)

๓. วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่จัดหาเงินเข้าวัดแบบแชร์ลูกโซ่ คนไปหาเดินสายจะได้ค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์  ให้หัวหน้าสายแต่ละคนที่มีเงินเข้า...
อ่านต่อ

เขาว่า...วัดพระธรรมกายไม่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นพุทธ สร้างโบสถ์ไม่เหมือนวัดทั่วไป? (ตอน 2)

2. วัดพระธรรมกาย เป็นวัดไม่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นพุทธ เช่น สร้างโบสถ์ไม่เหมือนวัดทั่ว ๆ ไป  ผมคิดว่า เมื่อรวมคนได้มาก ๆ ก็กลายเป็นถ...
อ่านต่อ

เขาว่า...วัดพระธรรมกายเป็นวัดทุนนิยมจริงหรือ? (ตอน1)

มีพระกัลยาณมิตรรูปหนึ่ง เขียนจดหมายมา ท่านใช้คำว่า  “ขอแสดงอาบัติ” กับคุณครูไม่ใหญ่  ที่จริงอยากอ่านตามลำพัง แต่มีหลายข้อที่ท่านเขียน...
อ่านต่อ