มรดกธรรมจากคุณยายอาจารย์ฯ

ช่วยกันดูแลวัดวาอารามของเราให้สะอาด  ให้ร่มรื่น ซึ่งตอนที่คุณยายอาจารย์ฯ ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านถือว่า สิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจทีเดีย...
อ่านต่อ

ชีวิตหลังความตายมีจริง

ชีวิตหลังความตายมีจริง มีคติอยู่ ๒ ทาง คือ สุคติกับทุคติ ตัดสินกันที่บุญและบาป ใจใสหรือใจเศร้าหมอง หากก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกใจ...
อ่านต่อ

วัตถุประสงค์และอานิสงค์ของการบวช

วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียว คือ  ทำพระนิพพานให้แจ้ง  ไม่ว่าจะบวชสั้นหรือบวชยาวก็ตาม แม้บวชเพียงวันเดียววัตถุประสงค์ก็ยังอย่าง...
อ่านต่อ

ชีวิตที่สัมบูรณ์

ชีวิตต้องเบิกบานด้วยตัวของเราเอง  นี่เป็นเรื่องที่สำคัญและสูงส่งมาก ถือว่า...สมหวังในชีวิต เพราะเรา ไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งใดๆ ภา...
อ่านต่อ

“บุญ” ส่งถึงกันได้

เมื่อเราทำบุญ แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้ว หมู่ญาติเขาก็จะอนุโมทนาสาธุการ  เมื่ออนุโมทนาสาธุการแล้ว จากทุกข์มาก  ก็...
อ่านต่อ

ทำบุญเยอะแล้ว...ขอพักแป๊ป

อย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบุญ อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียร อย่าประมาทชะล่าใจว่า เราทำบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อน แล้วค่อยไปทำบุญต่อไป...
อ่านต่อ

นรกสวรรค์มีจริง...พิสูจน์ได้

เรื่องนรกสวรรค์  อย่าเข้าใจเพียงว่า สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ เอาสวรรค์มาล่อ เอานรกมาขู่  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไปรู้ไปเห็นมาด้ว...
อ่านต่อ