แสวงหาอัตตา...ในอนัตตา

บวชแล้วก็ต้องศึกษาคำว่า อัตตา กับ อนัตตา ให้ดี   ไม่อย่างนั้นยุ่งชะมัดเลย   ที่จริงมันของง่าย ๆ นะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดตรง ๆ อยู...
อ่านต่อ

กว่าจะมาเป็นเหล็กกล้า

“ เหล็กกล้า ”  ...กว่าจะเป็นเหล็กกล้าได้ ต้องถูกค้อนกระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า กระหน่ำแล้วกระหน่ำอีก   ทุบแล้วทุบอีก “อุปสรรค” คือ...
อ่านต่อ

ความปรารถนาของหลวงพ่อ

หลวงพ่อเชื่อว่า มวลมนุษยชาติล้วนปรารถนาความสุข แต่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน จะเข้าถึงได้อย่างไรจึงพลาดพลั้งไป...
อ่านต่อ

การอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จของชีวิต

เราตั้งจิตอธิษฐานอย่างไร พลังบุญซึ่งเป็นกระแสบุญธาตุอันบริสุทธิ์ ก็จะส่งเอาไปใช้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ตามความปรารถนาของเรา ...
อ่านต่อ

หลักในการอธิษฐานจิต

การอธิษฐานจิตเป็นสิ่งสำคัญ ทำบุญทุกครั้งต้องอธิษฐาน ก็มีหลักง่าย ๆ คือ เราต้องอธิษฐานเป้าหมายหลักก่อน คือ เป้าหมายเราจะขออานุภาพแห่งบ...
อ่านต่อ

กรรมนิมิตก่อนตายนำไปสู่ปรโลก

กฎแห่งกรรมหรือ Law of Karma ตั้งอยู่ในหลักของเหตุและผล ใครประกอบเหตุเช่นไร ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ใดทำกรรมดีอยู่เป็นนิจ เมื่อ...
อ่านต่อ

สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด

  ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่ … เราจะดำเนินชีวิตอย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุดของการมาเกิดเป็น มนุษย์ ? ประโยชน์สูงสุดของชีวิ...
อ่านต่อ

วัดพระธรรมกาย...ไม่ใช่นิกายใหม่!

วาทกรรม คือ ถ้อยคำที่พูดซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตาม  จริงหรือโกหกก็ตาม พูดบ่อย ๆ จนคนเชื่อว่า “เป็นความจริง” ครูไม่ใหญ่...
อ่านต่อ

ป้าย...วันนี้วันพระ

วันนี้หลวงพ่อขอพูดเรื่องป้าย “พรุ่งนี้วันพระ” กับ “วันนี้วันพระ” ป้ายจะมี ๒ ด้าน ด้านหนึ่งเขียนไว้ว่า “พรุ...
อ่านต่อ

เราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร

เราปฏิบัติธรรมเพื่อ... ทำความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง สลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ ไม่ใช...
อ่านต่อ

กรณียกิจแห่งชีวิต

การปฏิบัติธรรม  คือ กรณียกิจที่แท้จริง ของการเกิดมาเป็นมนุษย์   เป็นเป้าหมายของชีวิต     เป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งของมนุษย...
อ่านต่อ

ภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน

ต้องบริหารเวลาให้เป็น จัดสรรเวลาให้ลงตัว ให้มีเวลาว่างสำหรับแสวงหา หนทางพระนิพพานของตนเองให้ได้ อย่างน้อยวันละชั่วโมงหรือสอง...
อ่านต่อ

ทางรอดของมนุษย์

ตอนนี้ทั่วโลกต่างก็มีสุขมีทุกข์กันไป บางประเทศก็สุขมากทุกข์น้อย บางประเทศก็ทุกข์น้อยสุขมาก หรือทุกข์มากสุขน้อยสลับกันไป  ซึ่งเป...
อ่านต่อ