บทสรุปงบดุลชีวิต

ตอนก่อนจะเดินทางไปสู่ปรโลก แทนที่จะตัดสินกันด้วยความชำนาญในอาชีพ ที่เราได้ฝึกฝนเลี้ยงชีพมาตลอดชีวิต หรือตัดสินจากการได้ครอบครองทรัพ...
อ่านต่อ

หลวงพ่อธัมมชโย : จิ้งหรีดน้อย...มึนหัวหรือยังเจ้า?

ชีวิตในสังสารวัฏ มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่คอยพลัดผันชีวิตเราให้เป็นไปในเรื่องราวต่าง ๆ มีกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นยิ่งกว่ากฎเหล็กทั้งหลายในโ...
อ่านต่อ

จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้

           ใจต้องฝึกฝน และทำให้เจริญให้มากๆ ฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์ให้ตนเองได้เป็นอย่างยิ่ง จะเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นอารยชนได้ ...
อ่านต่อ

หลวงพ่อธัมมชโย : เปิดเผยความในใจพระธัมมชโย !!!

ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนากันนะ   แล้วก็วิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นเป็นวิธีการ ที่จะให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว นี่เป็นเป้าหลัก ...
อ่านต่อ

หลวงพ่อธัมมชโย : วันอาทิตย์มาวัดกันค่ะ

การที่เรามาวัดวันอาทิตย์ เพื่อมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน   ให้เกิดพลังหมู่ในการฝึกใจ ให้หยุดนิ่งกันไปเป็นทีม เราจึงต้องให้ความสำค...
อ่านต่อ

หลวงพ่อธัมมชโย : วจีกรรม

"วจีกรรม" เป็นกรรมที่ทำง่าย พลาดพลั้งได้ง่ายมาก เพราะเราไม่มีความรู้สึกว่า มันจะมีผลเสียอะไร ถ้าทำบ่อย ๆ  ...
อ่านต่อ

ถ้าบุญไม่ถึง ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ

  ชีวิตขึ้นอยู่กับบุญบาปในตัว จะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในชีวิต ต้องมีบุญอยู่เบื้องหลัง บุญทำให้เรามีรูปสมบัติ มีทรัพย์สมบั...
อ่านต่อ

เรารักพระพุทธศาสนา

การโจมตีว่าร้าย โดยเริ่มต้นที่หลวงพ่อก่อน ว่าร้ายวัดพระธรรมกายยังไม่มีปัญหา แต่ไปกระทบสังฆมณฑล ทำให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคลอนแคลน ม...
อ่านต่อ

อาชีพที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้าม !!!

  เราอย่ายินดีกับรายได้ที่มาจาก การขายสุรา บุหรี่ และสิ่งเสพติดทั้งหลาย ซึ่งถือเป็นมิจฉาอาชีวะ เป็นมลพิษทั้งปัจจุบัน และในสั...
อ่านต่อ

นโยบาย 3 ป. โปรด ปราม ปราบ ยาเสพติด !!!

                  เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด สิ่งไม่ดีทั้งหลาย เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้หมดสิ้นไปจากโลก                 การจะแก้...
อ่านต่อ