บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2016

บทสรุปงบดุลชีวิต

รูปภาพ
ตอนก่อนจะเดินทางไปสู่ปรโลก แทนที่จะตัดสินกันด้วยความชำนาญในอาชีพ ที่เราได้ฝึกฝนเลี้ยงชีพมาตลอดชีวิต หรือตัดสินจากการได้ครอบครองทรัพย์สิน มีลาภยศสรรเสริญ พวกพ้องบริวาร หล่อ รวย สวย ฉลาดก็หาไม่
แต่กลับไปตัดสินกันที่หมองกับใส ซึ่งเกิดจากบุญและบาปที่ได้กระทำไว้ เป็นบทสรุปงบดุลชีวิตในตอนนั้นว่า ใจใครจะผ่องใสหรือเศร้าหมอง
ถ้าใครใจใส...ก็ไปสุคติโลกสวรรค์ ถ้าใครใจหมอง...ก็ไปอบาย
      “หมองกับใส” ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ ทั้งทางกาย วาจา ใจ ถ้าทำบุญ สร้างความดี ใจก็จะผ่องใส ไม่เศร้าหมอง ถ้าทำบาปใจก็เศร้าหมองไม่ผ่องใส ถ้าทำทั้งบุญทั้งบาป  ก็ขึ้นอยู่กับว่า  เราจะเปิดช่องไหนให้ใจรับ
สิ่งใดที่ทำเป็นอาจิณกรรม ทำบ่อย ๆ ภาพนั้นจะมาปรากฏก่อน  จะมาฉายให้เราเห็นอย่างต่อเนื่อง  เดี๋ยวภาพบุญบ้าง ภาพบาปบ้างสลับกันไป บางช่วงภาพบุญยาว  ภาพบาปสั้น บางช่วงภาพบาปยาว  ภาพบุญสั้น  สลับไปสลับมา แล้วเห็นอยู่คนเดียวกองเชียร์อยู่รอบข้างไม่เห็น
สำคัญภาพสุดท้าย... ของใครได้ภาพที่ดี ก็ไปสุคติ  ใครได้ภาพไม่ดี ก็ดึงดูดให้ไปอบาย นี่บทสรุปของชีวิต...เขาสรุปกันตรงนี้
คุณครูไม่ใหญ่
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

หลวงพ่อธัมมชโย : จิ้งหรีดน้อย...มึนหัวหรือยังเจ้า?

รูปภาพ
ชีวิตในสังสารวัฏ มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่คอยพลัดผันชีวิตเราให้เป็นไปในเรื่องราวต่าง ๆ มีกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นยิ่งกว่ากฎเหล็กทั้งหลายในโลก ที่คอยบังคับบัญชาสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ ใคร ๆ ก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ แม้บุคคลนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ทุกคนล้วนตกเป็นเชลยอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น ถ้าไม่รู้หรือไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมการดำเนินชีวิตในสังสารวัฎอันตรายมาก ชีวิตจะถูกเขาปั่นเหมือนจิ้งหรีดที่เขาเอามาปั่นหัวเล่น หรือถูกเขาเอาใส่ครกโขลกให้มีความทุกข์ทรมานตลอดเวลา บังคับให้เราทำไม่ดี ทั้งทางความคิด คำพูด และการกระทำ ทั้งบังคับและเอาวิบากมารองรับให้ไปทุกข์ทรมานในอบายอีกยาวนาน พอหมดกรรมจากอบาย มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ทำให้ลืมเสียอีก ลืมเรื่องราวในอดีต ไม่เห็นเรื่องราวในอนาคต ไม่รู้เรื่องราวในปัจจุบัน  มีชีวิตอยู่กันไปวัน ๆ ถูกบังคับใหม่ บังคับซ้ำแล้วซ้ำอีก  ทำอีก  ลงไปอีก  ขึ้นมาอีก  วนเวียนกันอยู่ในสังสารวัฏอย่างนี้ แต่ถ้าหากว่า เป็นผู้รู้แต่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม เราก็ยังเป็นประดุจเชลยผู้รู้ แม้จะอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ก็ยังสามารถประคองชีวิตให้รอดปลอดภัยได้  อย่…

จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้

รูปภาพ
ใจต้องฝึกฝน และทำให้เจริญให้มากๆ ฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์ให้ตนเองได้เป็นอย่างยิ่ง จะเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นอารยชนได้
ยกตัวอย่าง  คนเหมือนกัน  คนหนึ่งไม่โกรธ ใจดี มีเมตตา ย่อมเป็นที่อยากเข้าใกล้ของคนทั่วไป และถ้าใจรักษาคุณธรรมนี้ไว้มากๆ  อาจทำให้น่ากราบไหว้  เป็นที่เคารพบูชา
เพียงไม่โกรธอย่างเดียวยังได้คุณวิเศษถึงเพียงนี้ ถ้าไม่โลภด้วยจะยิ่งดีมากกว่านี้หลายเท่า
สมกับพุทธภาษิตที่ว่า ความสุขความเจริญทั้งมวลย่อมเกิดขึ้นจากใจก่อนทั้งสิ้น เมื่อเปลี่ยนแปลงใจให้ดีแล้ว สิ่งดีๆ หลายอย่าง  เช่น สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สิ่งดีๆ ทั้งหลายย่อมเป็นผลพลอยได้ตามมาด้วย  ฉะนั้น ใจเป็นต้นเหตุของความสุขความเจริญทั้งมวล
ในชีวิตนี้ควรฝึกฝนใจ และให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะนอกจากเป็นแหล่งที่มาของบุญแล้ว ยังนำมงคลทั้งหลายมาสู่ตนด้วย
(ธรรมะริมทาง)


หลวงพ่อธัมมชโย : เปิดเผยความในใจพระธัมมชโย !!!

รูปภาพ
ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนากันนะ   แล้วก็วิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นเป็นวิธีการ ที่จะให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว
นี่เป็นเป้าหลัก เป้าหมายที่จะสอนให้ทุกคนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน  ถึงพระธรรมกายในตัว  เพราะถ้าเข้าถึงได้แล้ว ก็จะมีความสุข มีความเบิกบาน มีกำลังใจในการสร้างความดีเกิดขึ้นมากมาย จะเป็นคนดีในสังคม คนดีที่โลกต้องการ จะทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ย้ำอีกที ความตั้งใจหลวงพ่อมีเพียงประการเดียว คือมุ่งที่จะแนะนำสั่งสอนให้ชาวโลกได้เข้าถึงธรรมกาย ถ้าเขาเข้าถึงแล้ว เราก็มีความสุข มีปีติ ตัวเขาก็มีความสุข เราก็มีความสุข มีเพียงแค่นี้เอง
ที่สร้างอะไรใหญ่โต ก็เพื่อรองรับมหาชนที่เขามากันมากมาย มาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาปฏิบัติธรรม ไม่ได้มาทำความชั่วเลย ทำเพื่อการนี้เท่านั้น ไม่ใช่เพื่ออยากเด่นอยากดัง อยากเป็นใหญ่เป็นโต เป็นศูนย์อำนาจ ไม่เคยคิดเรื่องกะโหลกกะลาเหล่านี้ ไม่ได้สนใจเลย ถ้าสนใจสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มาบวช บวชมาก็มุ่งอย่างนี้อย่างเดียว เพราะฉะนั้นไปบอกกันนะ ใครเข้าใจไม่ถูกต้อง ก็ให้เขาเข้าใจให้ถูกต้อง
คู่ต่อสู้ของหลวงพ่อ คือ เวลากับพญามารเท่านั้น เพราะหลวงพ่อต้องแข่งกับเวลา ต้องเอาชนะพญามารในตัว คือก…

หลวงพ่อธัมมชโย : วันอาทิตย์มาวัดกันค่ะ

รูปภาพ
การที่เรามาวัดวันอาทิตย์ เพื่อมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน   ให้เกิดพลังหมู่ในการฝึกใจ ให้หยุดนิ่งกันไปเป็นทีม
เราจึงต้องให้ความสำคัญกับวันอาทิตย์ ให้ความสำคัญกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งภายใน
เพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต นอกนั้นไม่ใช่   นอกนั้นเป็นเครื่องสนับสนุน
แต่การแสวงหาธรรมะ เป็นเรื่องหลักของชีวิตเลย เพราะจะทำให้เราสมปรารถนาในทุกสิ่ง ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริง
คุณครูไม่ใหญ่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

หลวงพ่อธัมมชโย : วจีกรรม

รูปภาพ
"วจีกรรม" เป็นกรรมที่ทำง่าย พลาดพลั้งได้ง่ายมาก เพราะเราไม่มีความรู้สึกว่า มันจะมีผลเสียอะไร
ถ้าทำบ่อย ๆ  เป็นอาจิณกรรม หรือเป็นนิสัย เวลาใกล้จะละโลกนี่สำคัญ มันจะมาปรากฏให้เห็นในกรรมนิมิต จิตจะเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส แล้วก็จะเห็นคตินิมิต แล้วยิ่งถ้าหากเป็นครุกรรมด้วยแล้ว น่ากลัวมาก ๆ ทีเดียว
คุณครูไม่ใหญ่
3 กันยายน พ.ศ. 2545

ถ้าบุญไม่ถึง ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ

รูปภาพ
ชีวิตขึ้นอยู่กับบุญบาปในตัว จะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในชีวิต ต้องมีบุญอยู่เบื้องหลัง บุญทำให้เรามีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์มีเหตุการณ์ดีสมองแจ่มใสความคิดอ่านดีคาดการณ์อะไรต่างๆได้ดีแล้วความคิดนั้นถูกเสียด้วยเมื่อขยายมาสู่คำพูดคำพูดก็มีพลังแจ่มแจ้งใครฟังแล้วก็เชื่อตามทำตามพอลงมือทำทางกายมันก็ประสบความสำเร็จ แต่พอถึงตรงนี้ถ้าหากว่าขาดความรู้เรื่องบุญบาปเราก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะความรู้ความสามารถของตัวเราแล้วตอนนี้อติมานะก็จะเข้ามา จะมีทิฏฐิมานะว่าเราเก่งด้วยฝีมือของเราเลยลืมคิดไปว่าคนเก่งกว่าเราก็เยอะ แต่เขาไม่ประสบผลสำเร็จจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เก่งเกินกว่าเขาแต่เราประสบความสำเร็จเพราะว่าบุญนี่แหละมันอยู่ฉากหลัง ต่อให้มือถึงใจถึงทีมถึง

เรารักพระพุทธศาสนา

รูปภาพ
การโจมตีว่าร้าย โดยเริ่มต้นที่หลวงพ่อก่อน ว่าร้ายวัดพระธรรมกายยังไม่มีปัญหา แต่ไปกระทบสังฆมณฑล ทำให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคลอนแคลน มีหลายวัดจำนวนมากได้มาเล่าให้หลวงพ่อฟัง เดี๋ยวนี้พระเณรจะอดตายกันแล้ว ญาติโยมไม่ค่อยจะใส่บาตร ตักบาตรกัน เพราะว่าสับสนกับสื่อที่ออกไปอย่างนี้ เพราะฉะนั้น ใครไปตักเตือนสื่อได้ ก็ให้ไปตักเตือนกัน จะด้วยวิธีการใดก็ไปบอกเขาว่า อย่าไปทำ มันเป็นบาปกรรม เป็นสิ่งที่ไม่ดี พลอยทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย เอาเฉพาะหลวงพ่อธัมมชโยเดือดร้อนองค์เดียวก็พอแล้ว อย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนากันนะ แล้วก็วิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นวิชชาหรือเป็นวิธีการที่จะให้เข้าถึงธรรมกายในตัว นี่เป็นเป้าหลักทีเดียว เป้าหมายที่จะสอนให้ทุกคนเข้าถึงวิชชาธรรมกาย ถึงพระธรรมกายในตัว เพราะถ้าเข้าถึงได้แล้ว ก็จะมีความสุขมาก มีความเบิกบาน มีกำลังใจในการสร้างความดีเกิดขึ้นมากมาย จะเป็นคนดีในสังคม คนดีที่โลกต้องการ จะทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ย้ำอีกที ความตั้งใจหลวงพ่อมีเพียงประการเดียว คือมุ่งที่จะแนะนำสั่งสอนให้ชาวโลกได้เข้าถึงธรรมกาย ถ้าเขาเข้าถึงแล้ว เราก็มีความสุข มีปีติ ตัวเขาก็มีความสุ…

อาชีพที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้าม !!!

รูปภาพ
เราอย่ายินดีกับรายได้ที่มาจาก การขายสุราบุหรี่และสิ่งเสพติดทั้งหลาย ซึ่งถือเป็นมิจฉาอาชีวะ เป็นมลพิษทั้งปัจจุบัน และในสังสารวัฏ
เลิกยึดถือทัศนะคติที่ว่าจะเป็นแมวขาวแมวดำก็ตามขอให้จับหนูได้ซึ่งหมายความว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาอาชีวะหรือสัมมาอาชีวะ ขอให้ได้มาซึ่งเม็ดเงินเป็นใช้ได้ความคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ประกอบสัมมาอาชีวะทางเดียวเท่านั้นที่จะเป็นทางมาแห่งทรัพย์ให้เรานำมาหล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวและนำมาสร้างบารมีเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นถ้าทำอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชาถูกมรรคมีองค์๘คือมีความเห็นถูกโดยเฉพาะมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหิริโอตตัปปะก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดก็มีโอกาสที่จะทำบาปอกุศลได้เพราะไม่มีความละอายต่อการกระทำบาปและไม่กลัวต่อผลของบาปที่จะเกิดขึ้น แม้พระพุทธเจ้าจะตรัสสอนอย่างไรก็ไม่เชื่อ

นโยบาย 3 ป. โปรด ปราม ปราบ ยาเสพติด !!!

รูปภาพ
เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด สิ่งไม่ดีทั้งหลาย เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้หมดสิ้นไปจากโลก
                การจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้นั้น ต้องช่วยกันทุกคน ทั้งบ้านวัด โรงเรียน ทั้งพุทธจักร อาณาจักร ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน และต้องใช้นโยบาย๓ ป. คือ โปรดปรามปราบ โปรดคือให้ความรู้ให้ทุกคนเห็นโทษภัยของสุราเมรัยบุหรี่ยาเสพติดทั้งหลายว่ามีโทษภัยอย่างไรทั้งในปัจจุบันในปรโลกและในสังสารวัฏอย่าเห็นแต่คุณเพียงด้านเดียวว่าช่วยสร้างงานมีพนักงาน มีโรงงานสุราบุหรี่แล้วมีรายได้กลับเข้ารัฐเพื่อจะนำรายได้นั้นกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศแต่สิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียไปมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลย

โทษในปัจจุบันทำให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียผู้เสียคนเสียชีวิต
โทษในปรโลกทำให้เสียโอกาสไปสวรรค์แต่กลับตกไปอบาย