คุณค่าของชีวิตอยู่ที่ไหน?

คุณค่าของชีวิตอยู่ตรงที่ ใครได้ทุ่มเทสร้างบารมีได้มากกว่ากัน ได้ปรับปรุงแก้ไข ฝึกฝนอบรมตนเอง จนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยในต...
อ่านต่อ

อานิสงส์การรักษาศีล

เราชาวพุทธ วันพระก็ต้องเข้าวัด ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญที่วัดใกล้บ้าน หรือวัดที่เราคุ้นเคย เพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งบุญของเรา ...
อ่านต่อ

รักษาศีล 5 ทุกคนทำได้

วิธีดึงคนกลับคืนสู่ศีลธรรมนั้น ต้องเว้น ๕ อย่าง คือ  ไม่ฆ่า,   ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดในกาม, ไม่พูดปด, ไม่ดื่มน้ำเมา ไม่สูบไ...
อ่านต่อ

พระของขวัญ "รุ่นบรรลุธรรม"

  พระของขวัญ “ รุ่นบรรลุธรรม ” ที่เราร่วมกันพิมพ์นี้ วัตถุประสงค์เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์  เอาไว้สำหรับสืบทอดอายุพระพุท...
อ่านต่อ

สิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่...รวมใจหนูน้อยช่วยเหลือพุทธบุตรชายแดนภาคใต้

ช่วงนี้ ๒๓๘ วัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากชาวพุทธทั่วโลก แม้ท่านไม่ได้บอก ไม่ได้ปริปาก มันแปลกตรงที่ว่าพุทธบ...
อ่านต่อ

การถือศีล ๘ สำหรับผู้ครองเรือน

การถือศีล ๘ สำหรับผู้ครองเรือน มีวิธีการถือแบบไม่กดดัน แล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่สดชื่นรื่นรมย์ภายในครอบครัวด้วย ความใกล้ชิดของสามี...
อ่านต่อ

ประกันสังคม ประกันชีวิต...ที่แท้จริง..ต้องทำอย่างไร?

"ธรรมะ"...ประกันสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข หมายถึง ตั้งแต่ผู้ปกครอง ไล่เรื่อยมาถึง ผู้อยู่ใต้การปกครอง จะต้องประพฤติธรรม...
อ่านต่อ

โชคดีที่ได้มาพิมพ์พระของขวัญ

วันนี้ไปพิมพ์พระกันนะ พิมพ์กันคนละ ๑ องค์ ให้ประณีตที่สุดเลย ให้เป็นทางมาแห่งบุญของเรา แล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับรุ่นหลัง ๆ  ...
อ่านต่อ

เราใช้บุญเก่าทุกวัน

เราใช้บุญเก่าทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน จะเรียกว่า ทุกอนุวินาทีก็ได้ ที่ยังมีเรี่ยวมีแรงสูดลมหายใจเข้าออกอยู่ได้ ก็เพรา...
อ่านต่อ

ทำไมคนเราถึงต่างกัน?

การที่เราเกิดมาเป็นหญิงหรือชายก็ดี เกิดในตระกูลที่ดีงาม สูงส่ง หรือต่ำทรามก็ดี มีความสำเร็จมากหรือน้อยก็ดี หล่อ สวย อัปลักษณ์ ข...
อ่านต่อ