ใจหยุดสว่างแค่แวบเดียว ได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาล

ทำใจให้หยุดนิ่ง  ให้ใจใส ๆ หยุดประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละ ความสว่างเกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลา งูแลบลิ้น ช้างพัดใบหู หรือฟ้าแลบแปบเดีย...
อ่านต่อ

ใจหยุด ใจนิ่ง...เข้าถึงบรมสุข

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงค้นพบว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวเรา ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน ถ้าแสวงหาผิดที่ก็ไม่พบ ถ้าแสวงหาถูก...
อ่านต่อ

"สัมมาอะระหัง" กลั่นใจได้

ให้มีคำภาวนา สัมมาอะระหัง ในใจ ควบคู่กันไปกับภารกิจ ภาวนาไปเรื่อย ๆ ในทุกอิริยาบถ ทุกกิจกรรม ภาวนาอย่างเป็นสุขใจ สบายใจ เพราะเ...
อ่านต่อ

การปฏิบัติธรรมต้องใจเย็น ๆ

การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมนั้น เราจะเร่งรีบ เร่งร้อนไม่ได้ เหมือนต้นไม้ เหมือนร่างกายของเราอย่างนี้แหละ มันจะค่อย ๆ เจริญเติบโ...
อ่านต่อ

ทุกภารกิจ ฝึกจิตได้

การทำสมาธิ เราสามารถทำได้ทุกอิริยาบถ ทุกภารกิจเราสามารถฝึกใจได้ ให้สังเกตดูใจตัวเราเอง สังเกตดูการกระทำ การพูด การคิด ทุกอย่างที่...
อ่านต่อ

การปฏิบัติธรรมจำเป็นสำหรับทุกชีวิต

เราปฏิบัติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งชีวิต ไม่ใช่เพื่อความอยากเด่น อยากดัง หรือต้องการให้ใครมายกย่องสรรเสริญ หรือปรารถนาล...
อ่านต่อ

หัวใจบรมโพธิสัตว์

บุคคลโดยทั่วไป มักคิดถึงตนเอง...มากกว่าผู้อื่น แต่พระบรมโพธิสัตว์จะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง และถือว่า การที่คิดถึงคนอื่นนั้น ก็คื...
อ่านต่อ

มาปลูกเมตตาธรรมในใจกันเถอะ

เป็นคนซื่อตรง จะปรารถนาดีกับใคร ก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริง อยากให้ทุกคน มีความสุขจริง ๆ ด้วยความจริงใจ ไม่ใช่แสร้งทำ  หรือม...
อ่านต่อ

ยกใจให้สูง

ยกใจของเราให้สูง ยิ่งยกใจให้สูงมากเท่าไร ก็จะยิ่งมองเห็นอะไรได้กว้างขวางขึ้น ความรู้สึกแบ่งเขา แบ่งเรา  ก็จะหมดสิ้นไป เพราะใ...
อ่านต่อ

การแผ่เมตตาทำให้ใจเราเป็นสุข

การแผ่เมตตาทำให้ใจเราเป็นสุข แผ่กระแสแห่งความปรารถนาดีของเรา ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณ ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย อยู่เย็นเป็น...
อ่านต่อ

ความสุขแท้จริง...อยู่ในตัว

ใจของเราเตลิดเปิดเปิง จากฐานที่ ๗ มายาวนานแล้ว ที่เราเคยได้ยินคำว่า "ใจแตก" มันแตกจากตรงนี้แหละ ไปติดในเรื่องราวต่า...
อ่านต่อ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

#พิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรม ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ ร่างกายเราค่อย ๆ เสื่อมลงไปตามลำดับ แล้วไม่ช้าเราก็จะต้องทอด...
อ่านต่อ

ทางพ้นทุกข์..อยู่ในตัวเรา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า การเกิดในวัฏฏะมีภัยมาก การไปสู่อบายไม่ดีเลย จะหลุดพ้นได้ ต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ถึงที่พึ่งที่ระ...
อ่านต่อ