รักษาใจใสๆ อีก 7 วันหลังกฐิน
เราก็ร่วมกันประกอบพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกันไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าใครจะมีทรัพย์มาก หรือทรัพย์น้อยก็ตาม ล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้น แต่มันยากคนละแบบ ดังนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชชา ต้องใจใสๆ แล้วก็เราก็ต้องปลื้มด้วย
วันนี้เป็นวันที่เราทอดกฐิน บุญจะเกิดขึ้นต่อไปอีก ๗ วัน ในเมืองมนุษย์ ที่บุญที่จะมาเชื่อมกันนะ และหลังจากนั้นถ้าเรานึกเรื่อยๆ บุญก็จะเกิดขึ้นอีก แต่เต็มที่ก็วันนี้ และก็อีก ๗ วัน ตั้งแต่ก่อนทอดกฐินบุญก็ทยอยมา เพราะฉะนั้น ๗ นับจากวันนี้ไป  เราก็ยังต้องรักษาใจของเราให้ใสๆ ให้ใจเราละเอียด ให้ใจเราบริสุทธิ์ ให้มีความปลื้มในมหาทานบารมีนี้ บุญจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปตลอดเลย
เพราะฉะนั้น ให้เลื่อนความขุ่นมัวออกไปอีกนะ อย่าให้ใจขุ่นมัว อย่าให้ใจเศร้าหมอง ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ให้ปล่อยวางไปก่อน ให้เลื่อนไปก่อน แล้วก็รักษาใจของเราให้ใส ให้บริสุทธิ์ ให้ปลื้ม ต้องให้มีแต่บุญธาตุที่บริสุทธิ์ล้วนๆ เพราะจะมีผลต่อการดึงดูดทรัพย์ภายนอกและภายใน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ถ้าใจเราใส ใจเราบริสุทธิ์ ใจเราปลื้ม ทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในจะเกิดขึ้นกับเราอย่างง่ายๆ
ขอย้ำอีกทีว่า ทรัพย์แม้ใครมีมากก็ตาม มีน้อยก็ตาม ล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้น แต่คนละแบบ มันคือชีวิตของเรานะ เพราะฉะนั้นทำแล้วต้องให้ได้บุญเยอะๆ กันทุกๆ คน 

คุณครูไม่ใหญ่
0

พรุ่งนี้วันทอดกฐินธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
การทอดกฐินธรรมชัย  ซึ่งเป็นกาลทาน ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว เรารอคอยวันนี้มา ๓๖๕ วัน เพราะฉะนั้นต้องตักตวงบุญให้เต็มที่นะลูกนะ ต้องรักษาใจให้ใสๆ

กว่าจะมีวันนี้ได้ ต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระรัตนตรัยบังเกิดขึ้น แล้วก็สืบทอดกันเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้ และกว่าที่เราจะตั้งกองกฐินได้มันก็ยาก มันก็ลำบากในภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกเป็นอย่างนี้

แต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราหามาได้มันยากมันลำบาก ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าจะได้มา เมื่อได้มาแล้วเราเกิดกุศลศรัทธาอยากจะมาสร้างมหาทานบารมี ให้บุญนี้เป็นเสบียงบุญติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตักตวงบุญนี้ให้เต็มที่

บุญนี้จะได้มากไม่มีประมาณนั้น ฐานของใจต้องบริสุทธิ์ ต้องเกลี้ยงๆ ใสๆ ใจต้องเย็นๆ ใสในระดับที่เราเห็นความบริสุทธิ์ภายในของตัวเราได้เป็นดวงใสๆ หรือองค์พระใสๆ ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ ทำน้อยก็จะได้บุญมาก ทำมากก็จะได้บุญเยอะๆ บุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา ตั้งแต่เราเป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า จะส่งผลให้เราไปสู่เทวโลก เป็นบันไดนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ และก็จะเป็นเสบียงบุญให้เราได้สร้างบารมีต่อไปในภพเบื้องหน้า


คุณครูไม่ใหญ่
0

กฐินธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง


การทอดกฐินนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับอานิสงส์กฐินตามพระธรรมวินัย แล้วเป็นวาระที่พระจะได้เปลี่ยนผ้าใหม่ ด้วยเครื่องนุ่งห่มครองผ้าไตรจีวรที่เหมาะสม เพียงพอแก่สมณะบริโภค ท่านจะได้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องการแสวงหาผ้าจีวร จะได้เอาเวลามาแสวงหาหนทางพระนิพพาน ทำพระนิพพานให้แจ้ง
ส่วนบริวารกฐิน ในส่วนที่เป็นปัจจัยไทยธรรม เราก็จะได้นำมาใช้ในงานพระพุทธศาสนา เช่น เอามาบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน สร้างมหารัตนวิหารคด รวมทั้งสร้างศาสนบุคล เพื่อสร้างคนดีที่โลกต้องการ เป็นต้น
เรากำลังอยู่ในยุคของการขยายงานพระพุทธศาสนา และการสถาปนาศาสนสถานที่สำคัญ เพื่อที่จะรองรับการมาสร้างบารมีของผู้มีบุญจากทั่วโลก ซึ่งเราก็จะต้องมาช่วยกันรับบุญทำให้เสร็จสมบูรณ์
แม้ว่าในภาวะปัจจุบันนี้ ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือโลกจะแปรปรวนไปอย่างไร เรานักสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไป
มหากาลทานในคราวนี้ เราได้ตั้งใจมาสร้างบุญใหญ่กันโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคอันใด อุปสรรคต่าง ๆ นานาจะสลายหายไปด้วยกระแสทานแห่งบุญที่เราได้สร้างเอาไว้
ลูกทุกคนเป็นผู้ที่ไม่ประมาท และฉลาดในการสร้างบุญ เพราะก้าวแรกของชีวิตที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั้น ต้องเริ่มจากการสร้างทานบารมี ทานบารมีเป็นรากฐานของการสร้างบารมีอย่างอื่น เป็นบันไดขั้นแรกของการพัฒนาชีวิต เพื่อก้าวไปสู่ความประเสริฐอันสูงสุด ดุจเดียวกับการเริ่มต้นสร้างทานบารมีของท่านสุเมธดาบส เพื่อปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งลูกทุกคนกำลังดำเนินรอยตามพระบรมศาสดาของเราอยู่
เราได้สละทรัพย์บริจาคทานฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา ทรัพย์หยาบนี้ก็จะเป็นประโยชน์อันสูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ ได้ชื่อว่าเราได้บำเพ็ญพระโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อโลก ที่จะก่อให้เกิดสันติสุขที่แท้จริง เกิดทั้งประโยชน์ในปัจจุบันนี้ ประโยชน์ในอนาคต และประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้เราและชาวโลกได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
ส่วนทรัพย์ละเอียด ก็จะเป็นบุญกุศลติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้ประสพความสุขและความสำเร็จอันสูงสุดของชีวิตในทุกระดับ เราจะมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอย่างครบครันในภพเบื้องหน้า
คุณครูไม่ใหญ่
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
0