บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2016

ปีใหม่นี้...เราต้องทำความดีให้ได้ทุกวัน

รูปภาพ
อย่าลืมว่า... ทุกลมหายใจเรากำลังใช้บุญเก่าอยู่  ดังนั้นปีใหม่นี้เราก็ต้องทำความดีให้ได้ทุกๆ วัน แล้วก็ทำให้มันยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่าเดิม
ให้ใช้วันเวลาให้คุ้มค่า เพราะเรามีเวลาอยู่อย่างจำกัดในโลกนี้ เราต้องฉลาดในการชิงช่วงเอาเวลามาสร้างบารมี ทำให้ถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์  เพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยาก 
ชีวิตในสังสารวัฏที่ผิดพลาดไปแล้ว กว่าจะกลับหวนคืนมาเป็นมนุษย์อีกนั้นยาก  แล้วที่ยากหนักเข้าไปกว่านั้นอีก คือ เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนา  มีกุศลศรัทธา  ได้ยิน ได้ฟัง  ได้ปฏิบัติธรรม  กระทั่งได้เข้าถึงธรรม  มันยากขึ้นไปตามลำดับ
แต่ตอนนี้เราเป็นผู้มีบุญ  เราจึงได้ในสิ่งที่ได้มาโดยยากเหล่านั้น
เพราะฉะนั้น ต้องรีบใช้เวลาก่อนที่ทุกอย่าง จะกลายไปเป็นอดีตที่แก้ไขไม่ได้  ด้วยการทุ่มเทสร้างบารมีให้เต็มที่นะลูกนะ
คุณครูไม่ใหญ่

แผ่เมตตาให้ตัวเราเอง...และเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายทั้งหลาย

รูปภาพ
รักษาใจให้ใจสบายๆ อย่าไปสนใจอะไร
ถ้าเราเครียด หรือกังวลก็ทำร้ายตัวเราเอง
จะไปเกิดประโยชน์อะไร
เราต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเราเอง
เอ็นดูตัวเราเอง รักตัวเรา
และเพื่อให้เขาไม่ผูกโกรธ
เราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับเขา
ใจเราจะสบาย สบายทั้งขึ้นทั้งล่อง
ขึ้นก็สบาย ลงก็สบาย
ไม่ว่าใครจะคิดไม่ดีกับเรา
มันก็เป็นปัญหาของเขา ไม่เกี่ยวกับเรา
เพราะเขาทำร้ายตัวของเขาเอง
ถ้าเราไปคิดร้ายตอบ
ก็เท่ากับเราทำร้ายตัวเราเอง เพราะเราร้อนใจ
เท่ากับเราทำร้ายตัวเราเองก่อน เขายังไม่รู้เรื่องเลย
เริ่มต้นตัวเราก็ทำร้ายตัวเราเองก่อนเลย

เพราะฉะนั้น... การแผ่เมตตาให้ตัวเราเอง เพื่อให้ใจเราเป็นสุข ไม่ทำร้ายตัวเราเองเป็นอันดับแรก เอ็นดูตัวเอง
ส่วนภารกิจปกป้องพระศาสนาก็ต้องทำ
แต่ทำด้วยอารมณ์บันเทิง อารมณ์สบาย แผ่เมตตา
ความยากลำบากที่เราเจอ
แต่ก็เป็นบารมีของเรา
<

Heaven On Earth

รูปภาพ
ชักชวนกันมาสวดธัมมจักรฯ กันเยอะ ๆ ถ้าเราไม่สวด เราก็ไปพูดเรื่องอื่น เรื่องสัพเพเหระ เรื่องที่ทำให้เราเครียด เรื่องที่ทำร้ายตัวเราเอง แล้วจะดีได้อย่างไร..
ต้องมาสวดธัมมจักฯ ดีกว่า เพราะเป็นถ้อยคำอันประเสริฐ บริสุทธิ์  สะอาด สูงส่ง ที่นำไปสู่สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น สภาวะโลกร้อนก็จะถูกปรับให้ดีขึ้น ให้เป็นดั่งสวรรค์บนดิน *Heaven On Earth* โลกและสวรรค์จะได้ไม่แตกต่างกัน
ต้องสวดให้เทวดาลงมาบนโลกมนุษย์เยอะๆ

พรหมจรรย์ ๑๐ ประการ

รูปภาพ
“พรหมจรรย์” คือ การครองชีวิตอันประเสริฐประพฤติแบบพรหม ไม่ได้มีความหมายเพียงการละเว้นจากเมถุนธรรมอย่างเดียว แต่มีความหมายกว้างถึง ๑๐ อย่างด้วยกัน  คือ          ๑. การทำทาน          ๒.ไวยยาวัจจะ          ๓. การรักษาศีลห้า          ๔. การแผ่เมตตาเป็นประจำทุกค่ำเช้า          ๕. การงดเว้นเมถุนธรรม คือไม่ยินดีในกาม          ๖. การยินดีเฉพาะในคู่ครองของตนเอง          ๗. การเป็นผู้มีความเพียรในการเจริญสมาธิภาวนา          ๘. การรักษาศีล ๘          ๙. การบำเพ็ญอริยมรรคมีองค์ ๘          ๑๐. การปฏิบัติอยู่ในไตรสิกขาได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา อธิบายขยายความว่า ๑.  การทำทาน  คือ การทำบุญด้วยทานวัตถุ เช่น ข้าว น้ำ ผ้า ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นั่ง ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีปโคมไฟ ๒. ไวยยาวัจจะ  คือ การขวนขวายในกิจกรรมที่เป็นบุญกุศล เช่น ปัด กวาด เช็ด ถู จัดเตรียมสถานที่ฉัน ที่ฟังธรรม ที่ปฏิบัติธรรม อำนวยความสะดวกให้พิธีกรรมอันเป็นบุญ กุศลดำเนินไปได้ ๓. การรักษาศีลห้า คือ เว้นจากการฆ่าคนและสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจาก ประพฤติผิดในกาม เว้นจากพูดเท็จ และเว้นจากดื่มสุราเมรัย ๔. การแผ่เมตตาเป็นประจำ…

อานิสงส์การแผ่เมตตา ๑๑ ประการ

รูปภาพ
๑.   หลับเป็นสุข             ๒.  ตื่นเป็นสุข             ๓.  ไม่ฝันลามก หรือไม่ฝันร้าย             ๔.  เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย             ๕.  เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย             ๖.  เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา             ๗. ไฟ  ยาพิษ  หรือศัสตรา ย่อมไม่กล้ำกราย             ๘.  จิตตั้งมั่นโดยเร็ว             ๙.   สีหน้าผ่องใส             ๑๐. เป็นผู้ไม่หลงใหลทำกาละ             ๑๑. เมื่อยังไม่แทงตลอดในคุณอันยิ่ง  ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก เราจะนึกไม่ถึงเลย อานิสงส์ที่ประหยัดสุดประโยชน์สูง แค่เราลงทุนแผ่เมตตา แต่เราจะได้สิ่งดี ๆ เหล่านี้มาได้ มันน่าอัศจรรย์นะ เป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกควรจะทำ เป็นของสากลเช่นเดียวกัน       ถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วโลกจะเกิดสันติสุข  จะเลิกเบียดเบียนกัน  แล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์อย่างนี้คือ ๑.ย่อมหลับเป็นสุข  หมายถึง คนทั่วไปย่อมหลับพลิกกายไปมา นอนกรน กระสับกระส่ายอยู่  ชื่อว่าหลับเป็นทุกข์  ถ้าไม่แผ่เมตตา ส่วนบุคคลผู้ได้เจริญเมตตาวิมุติ เมื่อย่างลงสู่ความหลับก็เป็นสุขเหมือนผู้เข้าสมาบัติ ๒.ย่อมตื่นเป็นสุข  คนทั่วไปเมื่อตื่นขึ้น  บางทีทำเสียงครางบิดกายร้องอึ้ด…