บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2017

โลกในอุดมคติมีจริงหรือ?

รูปภาพ
โลกในอุดมคติ ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว..นับครั้งไม่ถ้วน แต่ว่า แต่ละครั้งห่างกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกชาติไป เห็นเรื่องนี้เป็นปกติของท่าน คือ ในยุคใด ที่มนุษย์มีศีล ๕ เป็นปกติ มีการบังเกิดขึ้นของพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ที่สั่งสมบุญมาดีปกครองโลก พระองค์ก็ทรงสอนให้มนุษย์ทุกคนในโลก มีศีล ๕  เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  เว้นจากการพูดปด เว้นจากการดื่มน้ำเมา สิ่งมึนเมา โลกในยุคนั้น ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ผลหมากรากไม้มีรสโอชา มนุษย์จะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย อายุขัยจะยืนยาว จะมีความรักสามัคคีกัน จะอยู่เย็นเป็นสุขกันมากเลย   แสดงว่าเรื่อง “ศีลธรรม” ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแหละ เพราะว่าถ้าศีลธรรมเกิดขึ้นที่ใจ ก็จะขยายมาที่กาย แล้วก็ออกมาที่สิ่งแวดล้อมไปในบรรยากาศ จะเกิดภาวะโลกเย็น พระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองโลก เกิดขึ้นมานับพระองค์ไม่ถ้วน ซ้ำ ๆ ๆ
โลกไม่เคยถูกปกครองด้วยการรบราฆ่าฟันเลย ถ้าตราบใดยังรบราฆ่าฟันกันอยู่ โลกในอุดมคติจะไม่มีวันเกิดขึ้น สิ่งดี ๆ จะไม่มีวันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ เพราะผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ก็ย่อมจองเวร แล้วก็มีการล้างแค้น ผูกแ…

ปรโลกมีจริง

รูปภาพ
ชีวิตในปรโลกถ้ามีบุญมากก็ไปมีความสุขในสุคติโลกสวรรค์มาก บางท่านท่องเที่ยวอยู่ในโลกสวรรค์เลย  คือ จากสวรรค์ชั้นหนึ่งไปชั้นสอง สองไปสาม ไปสี่ ไปห้า ไปหก หกแล้วย้อนลงมาใหม่ หลายเที่ยวก็มี เที่ยวเดียวก็มี อย่างนี้เขาเรียกว่า ท่องอยู่ในสวรรค์ ตรงกันข้าม ถ้าบาปมาก ก็ท่องในอบายยาวนานทีเดียว ในมหานรกขุมต่าง ๆ จากขุมนี้ไปขุมโน้น ขุมโน้นไปขุมนี้ ขุมใหญ่ไปขุมบริวาร ขุมบริวารไปขุมใหญ่อีกแล้ว หรือขุมใหญ่ไปขุมใหญ่ หรือขุมบริวารไปขุมบริวาร สลับกันไปมา หรืออยู่ในขุมเดียวกันแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระกันเจอกันอีก หลุดจากนี้ไปเจอโน้น หลุดโน้นไปกันต่อ ๆ กันไป กว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็เป็นเวลายาวนาน และพอจะมาเป็นมนุษย์ตอนก่อนจะมาเกิดก็ตัดสินกันที่บุญกับบาปอีกมีบุญก็มาเกิดในตระกูลที่ดี ชีวิตเริ่มต้นก็จะดี สดใส เหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานไม่มีหนอนชอนไช แต่ถ้าบาปเป็นชนกกรรมนำมาเกิดก็เหมือนกับดอกไม้ที่เหี่ยวเฉา ตายในครรภ์บ้าง คลอดออกมาตายบ้าง หรือเติบโตก็เกิดในตระกูลที่ลำบากยากจน อย่างนี้เป็นต้น และในระหว่างทาง จะมีสุขมีทุกข์ ชีวิตจะขึ้นจะลง เจริญหรือเสื่อม ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปที่ทำมาจากในอดีตนั่นแหละคอยพลัดผัน ถ้าโชคดี…

อากาศร้อน แต่ใจไม่ร้อน แผ่เมตตาวนไป

รูปภาพ
รักษาใจให้ใจสบายๆ อย่าไปสนใจอะไร ถ้าเราเครียด หรือกังวลก็ทำร้ายตัวเราเอง จะไปเกิดประโยชน์อะไร เราต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเราเอง เอ็นดูตัวเราเอง รักตัวเรา  และเพื่อให้เขาไม่ผูกโกรธ เราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับเขา ใจเราจะสบาย สบายทั้งขึ้นทั้งล่อง ขึ้นก็สบาย ลงก็สบาย ไม่ว่าใครจะคิดไม่ดีกับเรา มันก็เป็นปัญหาของเขา ไม่เกี่ยวกับเรา เพราะเขาทำร้ายตัวของเขาเอง ถ้าเราไปคิดร้ายตอบ ก็เท่ากับเราทำร้ายตัวเราเอง เพราะเราร้อนใจ เท่ากับเราทำร้ายตัวเราเองก่อน เขายังไม่รู้เรื่องเลย เริ่มต้นตัวเราก็ทำร้ายตัวเราเองก่อนเลย เพราะฉะนั้น การแผ่เมตตาให้ตัวเราเอง เพื่อให้ใจเราเป็นสุข ไม่ทำร้ายตัวเราเองเป็นอันดับแรก เอ็นดูตัวเอง ส่วนภารกิจปกป้องพระศาสนาก็ต้องทำ แต่ทำด้วยอารมณ์บันเทิง อารมณ์สบาย แผ่เมตตา ความยากลำบากที่เราเจอ แต่ก็เป็นบารมีของเรา ทุกคนได้บารมีกันไปทั้งนั้นเลย แม้คนในโลกไม่เห็นด้วยกับเรา แต่สิ่งที่เราทำถูกต้องดีงามตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้คิดดี พูดดี ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เราเห็นด้วยกับตัวเราเอง แล้วเรามีความสุข แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว


เราเกิดมาสร้างบารมี

รูปภาพ
ถ้าหากชาตินี้ เราเกิดมาร่ำรวย มียศถาบรรดาศักดิ์ มีอำนาจวาสนาก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ อย่าลิงโลดใจ อย่าประมาทในการดำเนินชีวิต ใช้สิ่งที่ตัวมีตอนนี้ ทั้งทรัพย์ก็ดี ลาภ ยศ สรรเสริญ ตำแหน่งหน้าการงาน พวกพ้องบริวาร ให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมี
ส่วนผู้ที่มีชีวิตลำเค็ญ ก็อดทนเอา เพราะเราทำของเรามาอย่างนี้ เราก็ต้องเจออย่างนี้ เมื่อเรามีความตระหนี่ ไม่สั่งสมบุญจากในอดีต ปัจจุบันเราก็ลำบากยากเข็ญ  นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอดทน แล้วก็ไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรม อดทนอดกลั้น แล้วก็สร้างบุญบารมีเท่าที่เราจะทำได้อย่างเต็มกำลังนั่นแหละ 
คุณครูไม่ใหญ่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

วันวาเลนไทน์..วันแห่งความรักสากล

รูปภาพ
ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์ ๑๔ กุมภาพันธ์ ซึ่งคนไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทยก็พลอยเห่อตามเขาไปด้วย จริง ๆ มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลย วันวาเลนไทน์จริง ๆ เป็นวันแห่งความรักสากล คือรักมนุษย์ทุกคนในโลก  ด้วยความปรารถนาดี  ไม่มีกิเลสตัณหาราคะเข้ามาเกี่ยวข้อง  เป็นความรักเพื่อนมนุษย์ของผู้ที่มีใจสูงส่ง อยากให้เพื่อนมนุษย์มีความสุข  ให้รักกัน  ไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่ขัดแย้งกัน  ทรัพยากรที่มีจำกัดอยู่ในโลกนี้ก็แบ่งปันกัน แต่ปรากฏว่า เขาเอามาแปลจนเพี้ยน แปลเข้าข้างกิเลสในใจ จากเดิมเขาตั้งมาเพื่อความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจ  กลายเป็นวันที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ จนเดี๋ยวนี้ระบาดกันใหญ่เลย กลายเป็นเรื่องของการชิงสุกก่อนห่าม แล้วก็ย่อหย่อนในการที่จะไปป้องกันปราบปราม หรือไปให้ความรู้ ปราบปรามผู้ที่ใช้สื่อสีคล้ำ คือนำสิ่งไม่ดีผ่านสื่อ สื่อแต่เดิมเป็นสื่อสีขาว กลายเป็นสื่อสีคล้ำ แล้วเยาวชนเพิ่งเกิดมาใหม่ในโลกนี้ ยังแข็งแรง เขาจะต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะ ก็นึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง  เพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นห้ามกัน ไม่ปรามกัน ก็ย่อหย่อนกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมันไม่ไหว ไม่ไหวก็เลยคิดจะมาปราบกัน ก็ปราบไม่ไหว ในที่สุดก็หา…

ใครไม่มาสวดธรรมจักร...แหม่ ! เสียดายจัง

รูปภาพ
พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ...สำคัญนะ
เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ จิตของผู้ที่ไปสวดธรรมจักร จะบริสุทธิ์ตามไปด้วย
เป็นลานธรรม
ที่เป็นที่พึ่งทางใจ
ทำให้คิดดี พูดดี ทำดี
พอหายใจเข้า... เอาความบริสุทธิ์เข้าไป หายใจออก... เอาความไม่บริสุทธิ์ออกมา
ใครไม่มาสวดตรงนี้นะ แหม่... เสียดายจัง

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บางที..ความรัก..ก็มีปัญหานะ..เยอะด้วย

รูปภาพ
อีกเรื่องที่ผมอยากจะกราบเรียนถาม ๖-๗ ปีที่ผ่านมา ผมกำลังศึกษาใน ระดับปริญญาโท ช่วงนั้นผมและภรรยามักจะทะเลาะกัน ไม่พูดกัน แต่ก็คืนดีกันโดยใช้เวลาไม่นาน ภรรยาของผมคงมีผลบุญที่เธอทำไว้ดีแล้ว เธอจึงปีติยินดีต่อการสร้างบุญ สร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้เธอปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของสามีภรรยา แต่ผมยังลดเลิกเรื่องแบบนั้นไม่ได้ ภรรยาของผมเธอมักบอกว่า เหนื่อย อยากพักผ่อน วันนี้หรือวันไหน ๆ เธอก็ไม่ค่อยสบาย พูดง่าย ๆ ไม่สบายทั้ง ๗ วัน หรือก็เลี่ยงตอบว่า เออ เราก็รักกันแล้วไม่ต้องอะไรก็ได้นะ จนผมเกิดอาการฟุ้งซ่าน หงุดหงิด โกรธง่าย ช่วงนั้นอินเตอร์เน็ตกำลังฮิต ผู้คนจะใช้เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีทุกประเภท รวมทั้ง Website ประเภทลามกอนาจาร ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ใน Web site ดังกล่าว ซึ่งผมก็พยายามจะตัดเรื่องเหล่านี้เหมือนกัน แต่ก็ยังทำไม่ได้ เหมือนกับว่า บุญก็ทำ กรรมก็ก่อสร้าง พยายามนั่งสมาธิ ผลก็ยังไม่ก้าวหน้า ทำให้ผมเข้าไปเล่นอินเตอร์เน็ตใน Chat room เพื่อหาเพื่อนคุย ฟุ้งซ่านจนเก็บเอาไปฝันว่า ได้รู้จักเพื่อนหญิงคนใหม่จนมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเธอผู้นั้น ผมตกใจมาก แม้จะเป็น…

การเลือกคู่ชีวิต

รูปภาพ
การคบแฟน  แฟน แปลว่า แค่เพื่อนนะ ...ไม่ใช่เป็นอย่างอื่น ต้องดูใจกันก่อน   เมื่อแต่งงานกันแล้ว...ค่อยไปดูตัว
คนโบราณ ท่านให้หลักในการเลือกคู่น่าสนใจทีเดียว “รูปสวย รวยทรัพย์ นับวิชา มารยาท ชาติผู้ดี มีศีลธรรม” รูปสวย  รูปหล่อไหม สวยไหม รวยทรัพย์รวยไหม ถ้าไม่รวยมันจะมีแรงกดดัน สงครามเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นภายในบ้าน นับวิชา เขามีวุฒิทางการศึกษาอย่างไร มารยาท เป็นอย่างไร เข้าผู้หลักผู้ใหญ่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไหม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องดู 
ชาติผู้ดี  ดูตระกูล ที่เขาสืบทอดชาติผู้ดีหรือเปล่า สืบดู ปู่ของปู่ของปู่ ๆ เป็นคนที่มีศีลมีธรรมไหม รักพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมชาวพุทธ รักเดียวใจเดียวอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ มีศีลธรรม และดูต่อไปว่า คนที่เราคบมีศีลธรรม เหมือนบรรพบุรุษเขาไหม ดูช้างให้ ดูหาง ดูนางเขาให้ดูใจก่อน ใจนางเหมือนดั่งทางรถหรือเปล่า อย่าลืมว่า เรากำลังจะเลือกพ่อของลูก หรือแม่ของลูกนะ และเลือกคู่ชีวิตที่จะมาอยู่เคียงข้างเราที่จะสร้างบารมีร่วมกัน มีศรัทธา มีศีล มีทิฐิ เสมอกันหรือเปล่า ศรัทธาในพระรัตนตรัยเหมือนกันไหม ศีล ๕ มีเหมือนกันไหม แล้วเป็นสัมมาทิฐิเหมือนกันหรือเปล่า เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์…

รักษาศีล 5 ทุกคนทำได้

รูปภาพ
วิธีดึงคนกลับคืนสู่ศีลธรรมนั้น ต้องเว้น 5 อย่างคือ 1.ไม่ฆ่า 2.ไม่ลักทรัพย์ 3.ไม่ประพฤติผิดในกาม 4.ไม่พูดปด 5.ไม่ดื่มน้ำเมา ไม่สูบ ไม่เสพ ซึ่งปกติเราก็เว้นสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว ตอนที่เรานอนหลับ เหลืออีก 10 กว่าชั่วโมงตอนเราตื่นเราก็มาทำตรงนี้เพิ่ม ซึ่งมันง่ายมากเลยเพียงเราทำคล้ายๆ ตอนที่เรานอนแต่ทำตอนมีสติต่อวันเราทำเพิ่มเพียงแค่นี้ เดี๋ยวก็จะถึงเวลานอนอีกแล้วถึงเวลาตื่น เราก็ทำต่อตรงนั้นอีกเห็นไหมว่า มันง่ายมาก ทำเพียงแค่นี้ แล้วสิ่งดีๆ ที่น่าอัศจรรย์ ก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายในยุคของเรา คุณครูไม่ใหญ่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันมาฆบูชามหาสมาคม

รูปภาพ
วันมาฆบูชามหาสมาคม ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของโลกและเป็นวันประวัติศาสตร์ของการเริ่มต้นเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างมีระบบระเบียบ แบบแผน เมื่อราว ๒,๕๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา ได้มีการประชุมใหญ่ของพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูปในวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ เราเรียกการประชุมครั้งนั้นว่า “จาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งพระอรหันตสาวกได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมายทางวาจา แต่ต่างก็รู้กันด้วยใจของพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสทรงอภิญญา ท่านสามารถรับรู้ได้ด้วยญาณทัสสนะของพระธรรมกายอรหัตผลและพระขีณาสพทุกรูป ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการอุปสมบทให้ด้วยพระองค์เอง ในการประชุมวาระพิเศษครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธาน และทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้กับพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนแม่บทในพระพุทธศาสนาอันจะนำพาชีวิตของผู้ที่ได้นำคำสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต กระทั่งทำให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ พระพุทธองค์ทรงวางรากฐานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยได้ตรัสถึงอุดมการณ์หลักการและวิธีการในการเผยแผ่ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกั…