เป้าหมายชีวิต

เราทุกคนเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง นี่คือเป้าหมายชีวิตของทุกคน ไม่ใช่ผูกขาดเฉพาะนักบวช ภิกษุ สามเณร แต่เป็นของทุก ๆ ชีวิตในโล...
อ่านต่อ

วันหยุดตรุษจีน มาหยุดนิ่งกันดีกว่า

วันตรุษจีน ตรุษจีนเขาเป็นวันหยุดกัน เราก็มาหยุดนิ่งกันดีกว่า อย่าไปหยุดเที่ยวเลย ถ้าเที่ยวได้ ก็ไม่หยุด ท่องเที่ยวบนโลกนี้ มันก็อย่างนั...
อ่านต่อ

ที่ว่า "ให้นึกถึงบุญ" แล้วเรา...มีบุญให้นึกไหม?

  สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี่สำคัญนะ บุญเกิดขึ้นมาก บุญไม่ใช่แค่คำพูด บอ-อุ-ญอ บุญนะ แต่บุญเป็นสายเลย สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ...
อ่านต่อ

เทรนด์ยุคนี้เค้าสวดธัมมจักฯ กันนะ ใครไม่สวดชะเอย

    สวดแล้วต้องปลื้ม และมีความสุข มีความบริสุทธิ์ทุกจบ ไม่ใช่สวดเร่งๆ เพื่อจะเอาเป้า ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา ที่เราไปสวดเพื่อไปบูชาพระ...
อ่านต่อ

มาสวดธัมจักกัปปวัตตนสูตรกันทุกวันนะ

มาสวดธัมจักกัปปวัตตนสูตรกันทุกวันนะ --------------------------------- ทุกจบที่สวดต้องปลื้ม มีความสุข มีความบริสุทธิ์ ที่พระมหาธ...
อ่านต่อ

ศึกชิงภพ

  มีผู้มีบุญหลายท่าน ไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตาม ชนชั้นล่าง ชั้นกลาง ชั้นสูง ถ้าไม่เคยหมั่นนึกถึงบุญ หรือไม่รู้จักหลักสูตรของชีวิตก่อนเ...
อ่านต่อ

จักรแห่งธรรมเคลื่อนแล้ว

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสำคัญมากนะ!!! พญามารถึงกันนักกันหนาเลยทีเดียว เพราะเป็นธรรมที่ทำให้รู้จักทางสายกลาง  °°  มัชฌิม...
อ่านต่อ