อากาศร้อน แต่ใจไม่ร้อน แผ่เมตตาวนไป


รักษาใจให้ใจสบายๆ อย่าไปสนใจอะไร ถ้าเราเครียด หรือกังวลก็ทำร้ายตัวเราเอง จะไปเกิดประโยชน์อะไร เราต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเราเอง เอ็นดูตัวเราเอง รักตัวเรา 
และเพื่อให้เขาไม่ผูกโกรธ เราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับเขา ใจเราจะสบาย สบายทั้งขึ้นทั้งล่อง ขึ้นก็สบาย ลงก็สบาย
ไม่ว่าใครจะคิดไม่ดีกับเรา มันก็เป็นปัญหาของเขา ไม่เกี่ยวกับเรา เพราะเขาทำร้ายตัวของเขาเอง ถ้าเราไปคิดร้ายตอบ ก็เท่ากับเราทำร้ายตัวเราเอง เพราะเราร้อนใจ เท่ากับเราทำร้ายตัวเราเองก่อน เขายังไม่รู้เรื่องเลย เริ่มต้นตัวเราก็ทำร้ายตัวเราเองก่อนเลย
เพราะฉะนั้น การแผ่เมตตาให้ตัวเราเอง เพื่อให้ใจเราเป็นสุข ไม่ทำร้ายตัวเราเองเป็นอันดับแรก เอ็นดูตัวเอง
ส่วนภารกิจปกป้องพระศาสนาก็ต้องทำ แต่ทำด้วยอารมณ์บันเทิง อารมณ์สบาย แผ่เมตตา
ความยากลำบากที่เราเจอ แต่ก็เป็นบารมีของเรา ทุกคนได้บารมีกันไปทั้งนั้นเลย
แม้คนในโลกไม่เห็นด้วยกับเรา แต่สิ่งที่เราทำถูกต้องดีงามตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้คิดดี พูดดี ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เราเห็นด้วยกับตัวเราเอง แล้วเรามีความสุข แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว1 ความคิดเห็น: