บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง 1

บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง 1
คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่มินิ 1บุญก็คือความดีที่เราทำ
ทั้งจากการทำทาน รักษาศีล
และเจริญภาวนา
กลั่นใจเราให้ใส สะอาด บริสุทธิ์
ยิ่งบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภ
ความโกรธ ความหลงมากเท่าไร
บุญก็ยิ่งมาก
๒๓ ตุลาคม พ.. ๒๕๔๓


เมื่อมีบุญมาก
จะปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้น
ความสุข ความสำเร็จ ความสมหวัง
ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราทุกอย่าง
จนกระทั่งไม่อยากได้อะไรอีกเลย
อยากจะปฏิบัติธรรม
อยากจะอยู่ในกลางของกลาง
เพื่อมุ่งเข้าไปหาที่สุดในกลางอย่างเดียว
๒๓ ตุลาคม พ.. ๒๕๔๓


บุญ
ปิดประตูอบาย...เปิดประตูสวรรค์
บาป
ปิดประตูสวรรค์...เปิดประตูอบาย
๒๔ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗บาปแม้เพียงนิด อย่าคิดทำ
บุญเพียงนิด ทำไปเถิด
ประเสริฐนัก
๒๖ กรกฎาคม พ.. ๒๕๔๖บุญจะนำเราไปสู่สุคติภพ
๑๔ เมษายน พ.. ๒๕๔๕บุญทุกอย่างที่เราทำตอนเป็นมนุษย์
จะไปเป็นสมบัติ เป็นเสบียง
ในการเดินทางไกลในสังสารวัฏของเรา
๑๙ มกราคม พ.. ๒๕๔๖บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข
และความสำเร็จในชีวิตทุกระดับ
ตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า
๒ ธันวาคม พ.. ๒๕๔๔บุญ คือ ขุมทรัพย์อันประเสริฐ
เป็นเสบียงในการเดินทางไกลในสังสารวัฏ
๒๒ เมษายน พ.. ๒๕๔๖บุญเท่านั้น...ที่จะเป็นคู่แท้
ติดตามตัวเราไปตลอดเวลา
๘ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๔๙บุญหล่นทับ...ไม่มี
อยากจะได้...ก็ต้องทำเอง
๑๑ มีนาคม พ.. ๒๕๕๐บุญใครจะทำแทนให้
ก็ไม่เหมือนเราทำเอง
๒๐ กรกฎาคม พ.. ๒๕๔๘ดีที่สุดคือ...
ทำบุญด้วยตัวเอง
ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่
ไม่ต้องรอให้ใครอุทิศไปให้
๓ กรกฎาคม พ.. ๒๕๔๘บุญแปลว่า เครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์
เมื่อใจบริสุทธิ์ ใจจะมีคุณภาพ
ความใสความสว่างจะบังเกิดขึ้นถ้าเราสั่งสมบุญ
ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญ
ตรึกระลึกนึกถึงบุญ
เราก็จะอยู่เหนือมรสุม
หรือสถานการณ์ที่เลวร้ายได้
๔ มกราคม พ.. ๒๕๕๒อยากจะมีบุญมาก ก็ทำบุญมาก
อยากมีบุญปานกลาง ก็ทำปานกลาง
อยากมีบุญน้อย ก็ทำบุญน้อย
ไม่อยากมีบุญ ก็ไม่ต้องทำ
อยากจะไปเกิดเป็นเปรต
อสุรกาย สัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน
เขาก็มีวิธีเหมือนกัน
แล้วแต่เราจะเลือกเอาแบบไหน...ได้ทั้งนั้น
เพราะเราคือ Designer of the life
๑๙ พฤษภาคม พ.. ๒๕๔๕บุญ...เป็นคุณเครื่องแห่งความสุข
และความสำเร็จในชีวิต
เราจะมีทุกอย่างพร้อม...ก็เพราะบุญ
ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พวกพ้อง บริวาร
อุปกรณ์การสร้างบารมีพร้อม
๖ มิถุนายน พ.. ๒๕๔๗ถ้าชาตินี้เราลำเค็ญ
แปลว่า
ชาติที่ผ่านมา...เราปฏิเสธบุญ
๒๖ เมษายน พ.. ๒๕๔๙การปฏิเสธบุญ
คือ การปฏิเสธความสุข
และความสำเร็จในชีวิต
๔ มีนาคม พ.. ๒๕๔๙เวลาอารมณ์ดี เราก็ทำบุญ
พอหงุดหงิด เราก็ไม่ทำ
เพราะทำบุญไม่สม่ำเสมออย่างนี้
สมบัติจึงกะพร่องกะแพร่ง
๖ ตุลาคม พ.. ๒๕๔๕เพราะในอดีตทำบุญไม่สม่ำเสมอ
ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง
จึงทำให้ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ
พอบุญส่งผล ไม่ว่าจะทำอะไรก็รุ่งเรือง
แต่พอหมดบุญ หรือไม่มีบุญรองรับ
จะทำอะไรก็ร่วงโรย
๒๖ พฤษภาคม พ.. ๒๕๔๘รักษาใจให้ใสๆ
สั่งสมบุญอยู่เป็นนิจ
๑ ตุลาคม พ.. ๒๕๔๕1 ความคิดเห็น: