มหาเศรษฐีคู่บุญพระพุทธศาสนา


ทำใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส
สั่งสมบุญกันดีกว่า
ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
มีพระมีเณรกี่องค์ เราก็เลี้ยงให้หมด มาร้อยองค์ เราก็เลี้ยงร้อยองค์ มาพันองค์ ก็เลี้ยงพันองค์ มาหมื่นองค์ เราก็เลี้ยงหมื่นองค์ มีเท่าไหร่เลี้ยงให้หมดเลย ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของเรา
ยกตัวอย่าง นางวิสาขาและท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในชาติก่อนๆ โน้น ก่อนจะมาเป็นเศรษฐีใหญ่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ท่านก็เคยสร้างมหาทานบารมีมาก่อน เลี้ยงพระ เลี้ยงเณร มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ๗ วันต่อเนื่อง แล้วก็ตั้งความปรารถนา ในที่สุดท่านก็สมหวัง
คุณครูไม่ใหญ่
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น