เพลง ศีล 5

เพลง ศีล 5
ปกติของมนุษย์เรานั้นมีศีล 5 It is compulsory for every human
เป็นเรื่องที่ธรรมดา to observe the five precepts.
ยิ่งทำให้โลกนี้สดใส These are as follows. 

ข้อหนึ่งละเว้นการฆ่าชีวิต 1 One must abstain from killing
ตัวใหญ่ตัวนิดก็รักชีวิตมัน living beings,large and small.
ข้อสองทั้งเธอและฉัน 2 One must abstain from stealing.
ละเว้นทำผิดการลักขโมย This applies to everyone.
ข้อสามละเว้นความเจ้าชู้ 3.One must abstain from sexual misconduct.
ผิดคู่ชีวิตหรือลูกของใคร One must be faithful to one’s spouse.
ข้อสี่เธอนั้นต้องจำเอาไว้ 4.One must abstain from
ละเว้นโกหกและคำหยาบคาย false speech and offensive speech.
ข้อห้าคือศีลข้อสุดท้าย 5 One must abstain from the consumption
เธอต้องละเว้นการดื่มสุรา of alcohol and other addictive substances.

ฟังบทเพลงดีๆ ที่กล่อมเกลาจิตใจ

https://www.youtube.com/channel/UCd-9xpeUbjdBZIam_1-dPmg/videos

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น