นรกสวรรค์...เป็นของกลาง


นรกสวรรค์เป็นของกลาง
เหมือนโลกมนุษย์ก็เป็นของกลาง
ที่ชนทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกความเชื่อ
มาอยู่รวมกันบนโลกใบนี้
สวรรค์เป็นที่รวมของผู้สั่งสมบุญ
อบายเป็นที่รวมของผู้สั่งสมบาป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น