ใจใสซะแล้ว


ใจใสซะแล้ว
ถ้าใจของเราใสซะแล้ว
ความคิด คำพูด การกระทำของเราก็ดี
"ใจก็สบาย กายก็สบาย"
ทั้งตัวเราและสิ่งแวดล้อมก็จะพลอยดีไปด้วย
ที่สำคัญตัวของเราต้อง....ฝึกฝนใจของเราให้ใสๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น