การสร้างศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา


การสร้างศูนย์กลางเผยผ่พระพุทธศาสนา
เปรียบเสมือนสร้างโรงพยาบาลรักษาไข้ใจ
ที่เกิดจากกิเลส คือโลภะโทสะโมหะ

และเสมือนการสร้างโรงเรียนสอนวิชาชีวิต

ที่สอนว่า ชีวิตไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ในปัจจุบัน
แต่ยังมีประโยชน์ในอนาคต คือตายแล้วไปดี
และประโยชน์อย่างยิ่ง คือบรมสุข

ได้เข้าถึงพระนิพพานเมื่อขจัดกิเลสอาสวะหมดสิ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น