ความคิดคือโจร

ความคิดคือโจร
ความคิดของเรา
คือโจรที่มักจะขโมยความสุข...ไปจากเรานั่นเอง
ถ้าเราปกป้องรักษาใจของเรา
ความสุขที่อยู่ในใจ...ไม่มีใครขโมยได้