เราเป็นผู้มีบุญมากเกิดในบุญเขต


เราเป็นผู้มีบุญมาก ได้เกิดอยู่ในบุญเขต
ในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา
ต้องเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยการฝึกใจหยุดนิ่ง...

ซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของชีวิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น