หนังเรื่องสุดท้าย...ที่ทุกคนต้องดู #กฎแห่งกรรม

รูปภาพจาก: Pixabay

กฎแห่งกรรมหรือ Law of Karma ตั้งอยู่ในหลักของเหตุและผล ใครประกอบเหตุเช่นไร ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้น
ผู้ใดทำกรรมดีอยู่เป็นนิจ เมื่อละจากโลกนี้ไป ผู้นั้นย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์
ผู้ใดทำกรรมชั่วเป็นนิจ เมื่อละจากโลกนี้ไป ผู้นั้นย่อมไปสู่อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัชฉาน
ส่วนใครจะได้ไปสุคติหรือทุคตินั้น ขึ้นอยู่กับ กรรมนิมิต หรือภาพยนตร์ส่วนตัวที่มาฉายให้เห็น เป็นหลัก
ผู้ใดเห็นกรรมนิมิต เป็นฝ่ายกุศลกรรม หรือกรรมดีก่อนตาย จิตของผู้นั้นย่อมผ่องใส มีสุคติเป็นที่ไป
ผู้ใดเห็นกรรมนิมิตที่เป็นฝ่ายอกุศลกรรม หรือกรรมชั่วก่อนตาย จิตของผู้นั้นย่อมเศร้าหมอง จะมีทุคติเป็นที่ไป
บางคนกรรมนิมิตก่อนตายไม่ชัดเจน ถ้าเป็นกรณีนี้ บุคคลนั้นจะถูกพาตัวมาที่ยมโลก เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผลบุญและผลบาปที่ตนเองเคยทำไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่
คุณครูไม่ใหญ่

6 เมษายน พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น