มรสุมชีวิต


มรสุมของชีวิตที่พัดผ่านมา
ถ้าเรายกตัวยกใจให้สูงกว่ามรสุม
มันก็เพียงผ่านมา
แค่กระทบแต่ไม่กระเทือน