วันพระเข้าวัดสั่งสมบุญ

วันพระเข้าวัดสั่งสมบุญ
บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
สมาทานอุโบสถศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม
ขวนขวายกิจการงานพระศาสนา
อันเป็นทางมาแห่งบุญ
และพาบุตรหลานเข้าวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น