สละอารมณ์ขุ่นมัว


ปริจจาคะ สละอารมณ์ขุ่นมัว

สละอารมณ์ขุ่นมัว


เพื่อตัวเองจะได้..."มีความสุขก่อนคนอื่น"1 ความคิดเห็น: