ภาพแห่งการให้ที่หน้าบ้าน


ภาพแห่งการให้ที่หน้าบ้าน

ภาพแห่งการให้ที่เกิดขึ้นที่หน้าบ้านของแต่ละบ้านนั้น
เป็นภาพที่งดงาม...ทำให้จิตใจสูงส่ง

"เกิดกรรมนิมิตที่จะทำให้เราปลื้ม
คตินิมิตสว่าง ปิดอบาย ไปสวรรค์"

และมีส่วนแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพาน
จะได้ทั้ง...อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น