อย่าใจร้อนรักรีบเร่ง

อย่าใจร้อนรักรีบเร่ง
อย่าใจร้อน
อย่ารักรีบเร่ง
อย่ารักฉุกละหุกชิงสุกก่อนห่าม