วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง?


 
อย่าลืมว่า เราเกิดมาสร้างบารมี และจะสร้างบารมีได้เฉพาะกายมนุษย์เท่านั้น กายอื่นสร้างไม่ได้ เรามีชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์แค่ช่วงสั้น ๆ เท่านั้น ความตายไม่มีนิมิตหมาย จะตายวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมเสมอ
ผู้ที่ไม่หวั่นวิตกในมรณภัย นอกจากพระอริยเจ้าแล้ว ก็มีผู้ที่สั่งสมบุญด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนามามาก มากพอจนกระทั่งเราปลื้มอกปลื้มใจ อิ่มอกอิ่มใจ จะไปตอนไหนก็ได้ ไม่ได้วิตกกังวลอะไร
แต่คนที่กลัวตาย คือ ผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ มัวแต่ทำมาหากินอย่างเดียว แล้วก็ไม่ได้สร้างบุญ หรือมัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินในทางโลก แล้วก็ไม่ได้สร้างบุญ หรือมัวแต่ไปเบียดเบียนกัน แก่งแย่งชิงดีลาภยศสรรเสริญในทางโลก แล้วก็ไม่ได้สร้างบุญ
พอใกล้จะตาย พวกนี้แหละกลัวทีเดียว ทั้ง ๆ  ที่ปากแข็งว่า นรกสวรรค์ไม่มี แต่พอใกล้ตายจริง ๆ  กลัว กลัวเพราะถ้าเผื่อมีนรกเข้ายุ่ง เพราะตัวไม่ได้ทำบุญเอาไว้ เมื่อไม่ได้ทำบุญเอาไว้ก็ต้องทำบาปอกุศล เบียดเบียนกันทุกวัน แล้วการทำมาหากินจะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ๑๐๐% นี่มันยาก มันก็บริสุทธิ์บ้าง ไม่บริสุทธิ์บ้าง บางคนก็บริสุทธิ์มากกว่าไม่บริสุทธิ์ ไอ้ที่จะบริสุทธิ์ล้วน ๆ  นี่หายาก ก็มีเหมือนกันแต่ยากมาก ๆ  นี่มันเป็นอย่างนี้นะ
ชาวโลกทั่ว ๆ  ไป เขาก็จะเป็นกันอย่างนี้ ทำมาหากินด้วยการเบียดเบียนกันบ้าง หรือสร้างบุญปนธุรกิจ สร้างบุญมีสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเร้นเอาไว้ เพื่อชื่อเสียงบ้าง เพื่อหาเสียง เพื่ออะไรต่าง ๆ  เหล่านี้ บุญมันก็ไม่บริสุทธิ์ พอถึงเวลาใกล้จะละโลกตอนนี้ล่ะ กลัวมาก และภาพที่มาปรากฏมักจะเป็นภาพที่ตัวได้ทำเอาไว้ ก็จะเป็นภาพที่ตัวไม่ได้สร้างบุญนั่นแหละ เมื่อไม่ได้ทำบุญก็ต้องทำบาป มันก็จะมาโผล่ให้เห็นตอนนั้น ลำบากจ้ะ
คุณครูไม่ใหญ่
28 เมษายน พ.ศ. 2545

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น