สามเณรผู้มีบุญมาก


สามเณรผู้มีบุญมาก
ที่ได้มาบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัย
ไม่ใช่เป็นผู้ด้อยโอกาส
อย่างที่ผู้ไม่รู้พยายามจะยัดเยียดให้เป็น
ความจริงแล้ว ชีวิตนักบวชเป็นชีวิตของผู้มีบุญ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น